ОСНОВИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Хітров, І. О. та Осійчук, Ю. С. та Khitrov, І. О. та Osiіchuk, Y. S. (2016) ОСНОВИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). с. 195-202.

[img]
Перегляд
Text
Хітров І. О. Основи ресурсозбереження зах.pdf

Download(636kB) | Перегляд

Анотація

У статті розкрито ключові аспекти ресурсозбереження машинобудівної продукції при її проектуванні, виготовленні, експлуатації і ремонті. Дано характеристику ресурсозберігаючих показників якості продукції. Проаналізовано вибір багатоваріантних ресурсозберігаючих інженерних рішень в галузевому машинобудуванні. Виділено основні напрямки ефективного використання матеріальних ресурсів в процесі виробництва продукції. Намічено напрямки подальших наукових досліджень в галузі машинобудування.

Title in English

BASICS OF RESOURCE-SAVING IN MECHANICAL ENGINEERING PRODUCTS

English abstract

The key aspects of resource-saving in engineering production when designing, manufacturing, maintenance and repairing are described. The characteristics of resource-saving indicators of production quality (functional, environmental and resource-saving) with detailed disclosure of their essence have been given. The choice of multiple resource-saving engineering decisions in the mechanical engineering has been analysed. The main directions of effective material resources use in the manufacturing process have been distinguished. The interrelation of all stages (constructive, technological, organizational and economic) concerning preparation of machineengineering production output for a complex solution of the problem of saving material resources has been shown. The level of influence on saving material resources of a technological phase of production from manufacturing of raw materials, fabricated parts to their constructing has been shown. The scheme of technological processes researches for search of the most effective solutions of materials saving has been represented. The directions for further scientific researches concerning a possibility of their use in future practical activities in the field of mechanical engineering have been planned.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: машинобудівна продукція, якість виробу, ресурсозбереження, ресурсозберігаючі показники, ресурсозберігаюча технологія, machine-engineering production, quality of a product, resource-saving, resource-saving indicators, resource-saving technology
УДК: 631.17.171
Бібліографічний опис: Хітров І. О. Основи ресурсозбереження машинобудівної продукції / І. О. Хітров, Ю. С. Осійчук // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип.1(73). – С. 195-202.
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2016 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2016
Користувач, що депонує: С. В. Бойчук
Дата внесення: 17 Лист 2016 09:13
Останні зміни: 17 Лист 2016 09:13
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4885
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року