МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи патентознавства» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

02-03-12 Ігнатюк, Р. М. та Стадник, О. С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи патентознавства» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Перегляд
Text
02-03-12.pdf

Download(506kB) | Перегляд

Анотація

Вивчення дисципліни «Основи патентознавства» передбачає за-своєння навчального матеріалу у формі аудиторної та позааудитор-ної (самостійної) робіт. Самостійна робота покликана орієнтувати студентів на інтенсивну роботу з вивчення теоретичних і практич-них питань автомобілебудування, формувати практичні навички роботи зі спеціальною літературою, здатність до критичного осмислення здобутих знань. Вона може виконуватися вдома, бібліотеці чи аудиторіях і повинна базуватися на систематичному вивченні лек-ційного матеріалу, питань, розглянутих на інших видах занять та проблемних питаннях, досліджених самостійно. Кінцевою формою самостійної роботи є підготовка до підсумкового контролю – заліку. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і включають тематичний план, загальні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни та список рекомендованої літератури.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 02-03-12, основи патентознавства, система інтелектуальної власності
Шифр: 02-03-12
За видами робіт: Самостійна робота
Тематики: За напрямами > 07 - Транспорт > 0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура
За напрямами > 07 - Транспорт > 0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура > 6.070106 - Автомобільний транспорт
Підрозділи: Навчально-науковий механічний інститут > Автомобілів та автомобільного господарства
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 20 Груд 2016 10:08
Останні зміни: 20 Груд 2016 10:08
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5098
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року