ТРАНСКОРДОННИЙ ІХТІОЕКОЛОГІЧНИЙ ЗАПОВІДНИЙ РЕГІОН «ВЕРХНІЙ ДНІПРО» – ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗАВДАННЯ

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Гриб, Й. В. та Сондак, В. В. та Волкощовець, О. В. та Войтишина, Д. Й. та Hryb, Y. V. та Sondak, V. V. та Volkoschovets, O. V. та Voityshyna, D. Y. (2015) ТРАНСКОРДОННИЙ ІХТІОЕКОЛОГІЧНИЙ ЗАПОВІДНИЙ РЕГІОН «ВЕРХНІЙ ДНІПРО» – ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗАВДАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 53-61.

[img]
Перегляд
Text
Vt7129 зах.pdf

Download(934kB) | Перегляд

Анотація

Пропонується створення трилатерального іхтіоекологічного резервату, з ядром в Київському водосховищі, для збереження генофонду і відновлення рибопродуктивності аборигенної іхтіофауни річкових басейнів Балтійського та Чорного морів, на базі вже існуючої заповідної мережі (Національних природних парків Шацький, Прип’ять-Стохід та біосферних заповідників – Поліський, Рівненський), включаючи заповідні території Республіки Білорусь та Польщі, водні ресурси яких створюють єдиний гідроекологічний коридор.

Title in English

TRANSBOARDENING ICHTHYOECOLOGICAL SAFE TERITORRY «VERKHNII DNIPRO» – PROBLEMS OF FORMATION, ORGANIZATION, TASKS

English abstract

It is proposed to create trilateral ichthyoecological reservoir, the center of which is in Kyiv storage, for preservation of gene pool and renewing of fish production of vicinal piscifauna river basins of Balfic and Black Sea on the basis of existing conservation net (National Parks Shatskyi, Prypiat – stocking and biospheric reservations – Polissia, Rivne), including reserved areas of Belarus Republik and Poland, water resources of what create unique hydroecological corridor.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: трилатеральний іхтіоекологічний резерват, збереження генофонду, відновлення рибопродуктивності аборигенної іхтіофауни річкових басейнів, гідроекологічний коридор, trilateral ichthyoecological reservoir, preservation of gene pool, renewing of fish production of vicinal piscifauna river basins, hydroecological corridor
УДК: 574.5 (477)
Бібліографічний опис: Транскордонний іхтіоекологічний заповідний регіон "Верхній Дніпро – проблеми створення, організація, завдання" / Й. В. Гриб, В. В. Сондак, О. В. Волкощовець, Д. Й. Войтишина // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 3(71). Ч. 2. – С. 53-61.
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2015 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2015
Користувач, що депонує: С. В. Бойчук
Дата внесення: 14 Лют 2017 12:08
Останні зміни: 14 Лют 2017 12:08
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5550
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року