ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ОСУШЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Сапсай, Г. І. та Бадинський, Л. О. та Лісовець, А. В. та Sapsay, G. І. та Badynskyі, L. О. та Lisovets, O. V. (2015) ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ОСУШЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 118-124.

[img]
Перегляд
Text
Vt71218 зах.pdf

Download(203kB) | Перегляд

Анотація

Досліджено гідротермічний режим дерново-підзолистих ґрунтів Волинського Полісся України та здійснена оцінка впливу на нього інтенсивності осушення в умовах погіршення технічного стану меліоративних систем. Приведені результати аналізу експериментальних даних досліджень дренажного стоку, режиму рівня ґрунтових вод, вологості, температури ґрунту та врожайності сільськогосподарських культур при різній інтенсивності осушення.

Title in English

INFLUENCE OF DRAINAGE INTENSITY ON THE PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL LANDS

English abstract

The article deals with the analysis of hydrothermal regime of sod and podzolic soils in Ukrainian Volyn Polissya and with the assessment of impact of drainage intensity in terms of degradation of the drainage systems. The results of the analysis of experimental studies of drainage runoff, regime of ground water, humidity, soil temperature and crop yields, taking into account different drainage intensities, are presented in the article.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: осушувані землі, гідротермічний режим ґрунту, меліоративна система, параметри дренажу, ступінь дренування, drained lands, hydrothermal regime of soil, melioration system, drainage parameters, drainage degree
УДК: 631.62 (477.41/42)
Бібліографічний опис: Сапсай Г. І. Вплив інтенсивності осушення на продуктивність сільськогосподарських угідь / Г. І. Сапсай, Л. О. Бадинський, А. В. Лісовець // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 3(71). Ч. 2. – С. 118-124.
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2015 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2015
Користувач, що депонує: С. В. Бойчук
Дата внесення: 16 Лют 2017 07:49
Останні зміни: 16 Лют 2017 07:49
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5579
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року