МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ДВОШАРОВИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Климюк, Ю. Є. та Klymiuk, Iu. Ie. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ДВОШАРОВИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 401-407.

[img]
Перегляд
Text
Vt71265 зах.pdf

Download(224kB) | Перегляд

Анотація

Сформовано математичну модель процесу масоперенесення багатокомпонентних забруднюючих речовин у двошарових пористих середовищах, які мають форму модельних криволінійних паралелепіпедів, обмежених двома еквіпотенціальними поверхнями і чотирма поверхнями течії та розділених деякою заданою еквіпотенціальною поверхнею на дві підобласті, що характеризуються різними коефіцієнтами фільтрації, пористості і дифузії. Отримано алгоритм числово-асимптотичного наближення розв’язку відповідної модельної задачі. Наведено результати числових розрахунків і здійснено їх аналіз.

Title in English

MATHEMATICAL MODELING OF MASS TRANSFER PROCESS MULTICOMPONENT POLLUTING SUBSTANCES IN DOUBLE-LAYER POROUS ENVIRONMENT

English abstract

A mathematical model of mass transfer process multicomponent polluting substances in doublelayer porous media, which have the form of the model curvilinear parallelepipeds, bounded two equipotential surfaces and four surface flow, separated by some specified equipotential surfaces on two subdomains, which are characterized by different coefficients of filtration, porosity and diffusion, is constructed. The algorithm for numerically-asymptotic approximation of solution of the model problem is developed. The results of numerical calculations are presented and carried out their analysis.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: математична модель, процес масоперенесення, багатокомпонентна речовина, двошарове пористе середовище, числовий експеримент, mathematical model, process of mass transfer, multicomponent substance, twolayered porous environment, numerical experiment
УДК: 517.95
Бібліографічний опис: Климюк Ю. Є. Математичне моделювання процесу масоперенесення багатокомпонентних забруднюючих речовин у двошарових пористих середовищах / Ю. Є. Климюк // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 3(71). Ч. 2. – С. 401-407.
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2015 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2015
Користувач, що депонує: С. В. Бойчук
Дата внесення: 24 Лют 2017 08:49
Останні зміни: 24 Лют 2017 08:49
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5711
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року