МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З ВІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПІД ВПЛИВОМ ТЕПЛО-МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ РОЗЧИНЕНИХ У ФІЛЬТРАЦІЙНОМУ ПОТОЦІ РЕЧОВИН У ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Власюк, А. П. та Жуковська, Н. А. та Vlasiuk, A. P. та Zhukovska, N. А. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З ВІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПІД ВПЛИВОМ ТЕПЛО-МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ РОЗЧИНЕНИХ У ФІЛЬТРАЦІЙНОМУ ПОТОЦІ РЕЧОВИН У ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 408-416.

[img]
Перегляд
Text
Vt71266 зах.pdf

Download(520kB) | Перегляд

Анотація

Розглянуто двовимірну задачу напружено-деформованого стану (НДС) фільтруючого ґрунтового масиву з вільною поверхнею під впливом тепло-масоперенесення. Знайдено чисельний розв’язок відповідної крайової задачі. Проведено серію чисельних експериментів та здійснено їх аналіз.

Title in English

MATHEMATICAL MODELING OF STRESSED-STRAINED STATE OF SOIL MASS WITH FREE SURFACE UNDER INFLUENCE OF HEAT AND MASS TRANSFER OF SOLUTE SEEPAGE IN TWO-DIMENSIONAL CASE

English abstract

The two-dimensional problem of stressed-strained state (SDS) of soil mass with free surface under influence of heat and mass transfer of solute seepage was solved. There is obtained the numerical solution of respective boundary value problem. A series of numerical experiments and their analysis was conducted.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: напружено-деформований стан, зміщення, деформації, напруження, фільтруючий ґрунтовий масив, тепло-масоперенесення, stressed and deformed state, displacements, deformations, tensions, filtering soil mass, heat and mass transfer
УДК: 627.324.2/3:532.546:532.72
Бібліографічний опис: Власюк А. П. Математичне моделювання напружено-деформованого стану грунтового масиву з вільною поверхнею під впливом тепло-масоперенесення розчинених у фільтраційному потоці речовин у двовимірному випадку / А. П. Власюк, Н. А. Жуковська // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 3(71). Ч. 2. – С. 408-416.
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2015 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2015
Користувач, що депонує: С. В. Бойчук
Дата внесення: 24 Лют 2017 08:51
Останні зміни: 24 Лют 2017 08:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5713
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року