Робоча програма навчальної дисципліни «Управління будівництвом гідромеліоративних систем» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Гідромеліорація». Program of the Discipline Construction management of hydro-reclamation systems speciality 192 «Construction and civil engineering» specialization: «Hydro-reclamation»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

01-02-20 Кір’янов, В. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління будівництвом гідромеліоративних систем» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Гідромеліорація». Program of the Discipline Construction management of hydro-reclamation systems speciality 192 «Construction and civil engineering» specialization: «Hydro-reclamation». [Робочі програми]

[img]
Перегляд
Text
01-02-20zah.pdf

Download(586kB) | Перегляд

Анотація

Основна мета дисципліни – оволодіння студентами теорії управління будівельним підприємством і набуття ними навичок розв’язання типових задач, які зустрічаються в практиці управління водогосподарським будівництвом. Основним завданням вивчення дисципліни є підготовка студентів щодо знаходження оптимальних шляхів вирішення управлінських завдань при будівництві водогосподарських об’єктів, що можливе лише на основі знань методів, принципів управління будівництвом. Завданням курсу є озброєння студентів такою методикою, користуючись якою вони зможуть вирішувати виробничі питання, які виникають в процесі організації і здійснення водогосподарського будівництва. Спроможні приймати оптимальні рішення, які направлені на забезпечення виконання програми будівництва. Ключові слова: управління, водне господарство, організація, планування, інформація, будівельні генеральні плани, матеріально-технічне забезпечення, автоматизовані системи управління. The main goal of the subject is learning by students the theory of management of construction enterprise and get skills of standard problem solving that happen in the practice of water construction management. The main purpose of learning the subject is to prepare students for finding optimal solutions to management problems in the construction of water facilities, which can only be based on knowledge of methods and principles of construction management. The objective of the course is to enlighten the students on such technique, using which they can solve production issues of water construction organization and implementation. Also they will be able to make optimal decisions for ensuring the construction plan. Key words: management, water facilities, organization, planning, information, construction master plans, equipment and material procurement, automated control systems.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 01-02-20, управління будівництвом, гідромеліративні системи, водогосподарські об’єкти
Шифр: 01-02-20
Тематики: За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура
За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 8.06010301 - Гідромеліорація
За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 8.06010102 - Гідротехнічне будівництво
Підрозділи: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 09 Черв 2017 10:03
Останні зміни: 09 Черв 2017 10:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6277
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року