Робоча програма «Корпоративні інформаційні системи» для студентів які навчаються за спеціальністю 051 Економіка. Program of the Discipline Corporate information systems Specialty 051 Economics Specialization Information technology in business

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-11-06 Волошин, В. С. (2017) Робоча програма «Корпоративні інформаційні системи» для студентів які навчаються за спеціальністю 051 Економіка. Program of the Discipline Corporate information systems Specialty 051 Economics Specialization Information technology in business. [Робочі програми]

[img] Text
06-11-06 (1).pdf

Download(514kB)

Анотація

Діяльність суб’єктів економіки в сучасному суспільстві супроводжується використанням комп’ютерних технологій та автоматизованих інформаційних систем. Їх розвиток і вдосконалення вимагають від фахівців знання економіки, менеджменту, інформатики, програмування та інших спеціальних дисциплін, пов’язаних з інформаційними системами і технологіями. Якщо об’єднати ці знання і спрямувати їх на створення системи, яка б повністю автоматизувала всі функції управління та бізнес-процеси на підприємстві, то результатом буде корпоративна інформаційна система. Системи такого класу активно і масово почали використовуватися наприкінці минулого століття. За цей період вони перетворилися в потужний інструмент управління діяльністю великих підприємств – корпорацій, концернів, холдингів та інших. Тому набуття знань і навиків проектування, розробки, тестування, налаштування, впровадження, експлуатації, супроводження таких систем є актуальним для майбутнього фахівця з інформаційних технологій у бізнесі. Activity of economic entities in modern society is accompanied by the use of computer technologies and automated information systems. Their development and improvement require knowledge of the economy, management, computer science, programming and other special disciplines related to information systems and technologies. By combining this knowledge and directing it to a system that fully automates all management functions and business processes at the enterprise, the result will be a corporate information system. Systems of this class actively and massively began to be used at the end of the last century. During this period, they turned into a powerful tool for managing the activities of large enterprises - corporations, concerns, holdings and others. Therefore, acquiring knowledge and skills in the design, development, testing, configuration, implementation, operation, maintenance of such systems is relevant for the future specialist in information technology in business.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 06-11-06, інформаційні системи, корпорація, інформація, програмування, моделювання, прикладне програмне забезпечення, бази даних, автоматизація information systems, corporation, information, programming, modeling, application software, databases, automation
Шифр: 06-11-06
Тематики: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економічної кібернетики
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 27 Вер 2017 08:57
Останні зміни: 27 Вер 2017 08:57
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6818
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року