Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Загальний курс транспорту» студентами напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» денної і заочної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

02-02-58 Кірічок, О. Г. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Загальний курс транспорту» студентами напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
02-02-58.pdf

Download(1MB)

Анотація

Навчальну дисципліну «Загальний курс транспорту» студенти вивчають відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.05.2004 р. № 414 та типової навчальної програми дисципліни «Загальний курс транспорту», затвердженої цим наказом. Дисципліна розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів 6.070101 «Транспортні те-хнології». Метою викладання навчальної дисципліни «Загальний курс транспорту» є засвоєння студентами здобутих знань щодо важливості всіх видів транспорту для своєчасного і якісного задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності роботи транспортної системи. У процесі вивчення дисципліни студенти мають набути теоретичних знань і практичних навичок щодо основних положень нормативної навчальної дисципліни «Загальний курс транспорту», які необхідні для визначення сфери економічної доцільності використання різних видів транспорту, враховуючи техніко-економічні показники та екологічний вплив на навколишнє середовище. Реалізації зазначених вище завдань сприятиме виконання студентами напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» практичних завдань з дисципліни «Загальний курс транспорту». Мета практичних занять – закріплення теоретичних знань з даної дисципліни й придбання практичних навичок їхнього використання. Основна форма роботи для студентів заочної форми навчання – самостійне вивчення навчального матеріалу за тематичним планом дисципліни з використанням рекомендованої літератури. Студенту при виникненні певних труднощів у процесі підготовки необхідно звернутися за консультацією на кафедру транспортних технологій і технічного сервісу.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 02-02-58, загальний курс транспорту
Шифр: 02-02-58
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Тематики: За напрямами > 07 - Транспорт > 0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура
За напрямами > 07 - Транспорт > 0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура > 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)
Підрозділи: Навчально-науковий механічний інститут > Транспортних технологій і технічного сервісу
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 23 Жов 2017 10:38
Останні зміни: 23 Жов 2017 10:38
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7214
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року