Робоча програма навчальної дисципліни „Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики” для студентів які навчаються за спеціальністю 145 “Гідроенергетика” першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline ENERGY RESOURCES AND HYDROLOGICAL BASES OF HYDROENERGY specialty 145 Hydropower

Downloads

Downloads per month over past year

01-06-26 Філіпович, Ю. Ю. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни „Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики” для студентів які навчаються за спеціальністю 145 “Гідроенергетика” першого (бакалаврського) рівня підготовки. Program of the Discipline ENERGY RESOURCES AND HYDROLOGICAL BASES OF HYDROENERGY specialty 145 Hydropower. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
01_06_ 26.pdf

Download(637kB) | Preview

Abstract

Повсякденна інженерна практика показує, що спеціалістам у галузі гідроенергетики досить часто доводиться працювати на комплексних об’єктах, що включають інші енергетичні (атомні, конденсаційні електростанції, теплоелектроцентралі) та водогосподарські (гідромеліоративні, водопостачальні, судноплавні, рибогосподарські та ін.) об’єкти. Така робота потребує ґрунтовних знань структури паливно-енергетичного комплексу, запасів та властивостей того чи іншого виду енергоресурсів та можливості використання їх з метою енергозабезпечення народногосподарського комплексу. Першочергового значення набули питання ресурсо- та енергозбереження, а також екологічно чистого використання всього комплексу енергоресурсів. Тому вивчення дисципліни „Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики” є важливою ланкою у системі підготовки спеціалістів у галузі гідроенергетики. Дисципліна „Енергоресурси та гідрологічні основи гідроенергетики” є однією з перших профілюючих дисциплін, що вивчають студенти – гідроенергетики. Вона ґрунтується на раніше вивчених дисциплінах «Фізика», «Хімія», «Гідрогазодинаміка», «Технічна термодинаміка». У свою чергу на ній ґрунтуються такі спеціальні дисципліни, як “Сертифікація електроенергії та НДЕ”, “Ресурсо- та енергозбереження”, „Гідроелектростанції і гідроакумулюючі електростанції”, „Робота ГЕС і ГАЕС на енергосистему”, „ГТС енергетичних об’єктів і систем”. Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за спеціальністю 145 “Гідроенергетика» першого (бакалаврського) рівня. Everyday engineering practice shows that specialists in the field of hydro energy often have to work on complex objects, which include other energy (atomic, condensing, thermal power plants) and water management (hydro-amelioration, water-supply, shipping, fishing, etc.) objects. Such work requires a thorough knowledge of the structure of the fuel and energy complex, stocks and properties of a particular type of energy resources and the possibility of using them for the purpose of energy supply of the national economic complex. Issues of resource and energy conservation, as well as ecologically pure use of the entire complex of energy resources, were of paramount importance. Therefore, the study of the discipline "Energy resources and hydrological bases of hydropower" is an important link in the system of training specialists in the field of hydropower. The discipline "Energy resources and hydrological bases of hydropower engineering" is one of the first major subjects studied by students - hydropower. It is based on previously studied disciplines "Physics", "Chemistry", "Hydrogasdynamics", "Technical thermodynamics". In turn, it is based on such special disciplines as "Certification of Electricity and NDI", "Resource and Energy Saving", "Hydropower and Hydro Power Plants", "Work of Hydroelectric Power Station and Pump Station on the Power System", "GTS of Energy Facilities and Systems" , etc. The curriculum is designed for students studying in the specialty 145 "Hydropower" of the first (Bachelor) level.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-06-26, енергоресурси, гідрологія, електростанція, річковий стік, регулювання стоку, поновлювальні джерела енергії, energy resources, hydrology, power plant, river runoff, runoff regulation, renewable energy sources
Шифр: 01-06-26
Subjects: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 145 Гідроенергетика
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 23 Oct 2017 10:40
Last Modified: 23 Oct 2017 10:40
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7219

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year