Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Основи теорії систем і управління» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» денної та заочної форми навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06–11–13 Грицюк, П. М. та Джоші, О. І. (2014) Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Основи теорії систем і управління» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-11-13.pdf

Download(1MB)

Анотація

Самостійне вивчення дисципліни “Основи теорії систем і управління” передбачає виконання п’яти завдань, які охоплюють основні теми робочої програми цієї дисципліни для спеціальності 6.070101 “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”. Основною метою цих завдань є закріплення і перевірка знань, отриманих студентами у результаті самостійного вивчення курсу. Кожне завдання виконується згідно індивідуального варіанту вихідних даних, порядок вибору яких наводиться нижче у п.2. При виконанні і оформленні завдань необхідно дотримуватися послідовності, яка наводиться нижче і включає три основні етапи: • постановка задачі; • розв’язання задачі; • аналіз отриманих результатів і висновки. На етапі постановки задачі потрібно повністю записати умову кожної задачі відповідно до варіанту та визначитися з послідовністю її розв’язання. Розв’язання кожної задачі можна виконувати або вручну, або у середовищі табличного процесора Excel (чи іншого). Під час розв’язування задачі спочатку розрахункові залежності подаються в загальному вигляді, а лише потім здійснюються відповідні розрахунки. Аналіз отриманих результатів і висновки потрібно подавати у відповідному пункті розв’язку (дослідження), або у кінці завдання. Виконані завдання оформлюються у зошиті або на окремих аркушах паперу формату А4 і подаються на кафедру для перевірки. При отриманні позитивної рецензії студент допускається до захисту роботи. Захист роботи є завершальним етапом роботи над нею. До підсумкового контролю з дисципліни “Основи теорії систем і управління” допускаються тільки ті студенти, які захистили роботу.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 06–11–13, основи теорії систем, управління
Шифр: 06–11–13
За видами робіт: Вивчення дисципліни
Тематики: За напрямами > 07 - Транспорт > 0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура
За напрямами > 07 - Транспорт > 0701 - Транспорт і транспортна інфраструктура > 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економічної кібернетики
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 24 Жов 2017 14:12
Останні зміни: 24 Жов 2017 14:12
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7276
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року