Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп᾽ютерна схемотехніка" Частина 1. Схемотехніка комбінаційних пристроїв для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

04-04-206 Круліковський, Б. Б. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп᾽ютерна схемотехніка" Частина 1. Схемотехніка комбінаційних пристроїв для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
04-04-206.pdf

Download(3MB)

Анотація

Навчальна дисципліна комп᾽ютерна схемотехніка є базовою для студентів спеціальності 123 "Комп᾽ютерна інженерія" і тому вимагає ретельного вивчення під час лабораторних та лекційних занять з широким впровадженням сучасних технологій навчання та навчально-лабораторної бази, максимально наближеної до реальних технічних засобів обробки двійкової інформації. Її вивчення призване сформувати у студентів здатність до аналізу роботи апаратних засобів обчислювальної техніки, визначення їх працездатності та параметрів з метою прийняття рішень про їх технічний стан і здатність виконати покладену на них роботу. Тому лабораторний цикл проводитьсся з використанням навчально-лабораторних стендів Хмельницького підприємства "Опен систем", завдяки яким є можливість синтезувати та дослідити роботу реальних комп’ютерних схем обробки двійкових даних. Наведені відомості про порядок виконання лабораторних робіт та захист звітів, описано лабораторне обладнання та правила його використання для проведення навчальних експериментів. Перша частина лабораторного циклу (7 лабораторних робіт) присвячена дослідженню роботи комбінаційних пристроїв, що не мають властивості запам’ятовування двійкової інформації. Для кожного типу пристрою вказано порядок підготовки, перелік експериментів, методика досліджень, зміст інформації, що має бути у звіті з лабораторної роботи, а також наведено орієнтовний перелік контролюючих запитань для перевірки засвоєних знань. Дослідження типових комбінаційних пристроїв обчислювальної техніки готовить студентів до розуміння принципів ро-боти пристроїв з пам’яттю, що мають вивчатися в наступному циклі лабораторних робіт з комп’ютерної схемотехніки.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 04-04-206, комп᾽ютерна схемотехніка, схемотехніка комбінаційних пристроїв
Шифр: 04-04-206
За видами робіт: Лабораторні роботи
Тематики: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Підрозділи: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Обчислювальної техніки
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 27 Жов 2017 07:04
Останні зміни: 27 Жов 2017 07:04
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7326
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року