Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Система управління охороною праці суб’єкта господарювання” студентами спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-09-47 Довбенко, Т. О. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Система управління охороною праці суб’єкта господарювання” студентами спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
03-09-47.pdf

Download(803kB)

Анотація

Курсова робота – вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами вищих навчальних закладів протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота є закономірним підсумком теоретичної, науково-практичної роботи студента протягом певного періоду навчання. Тому процес написання курсової роботи – важливий і відповідальний етап підготовки спеціаліста. Тематика курсової роботи зазвичай є частиною наукового пошуку відповідної кафедри. Проблеми наукового пошуку, зображені в курсових роботах студентів, можуть знайти своє продовження в дипломних роботах. Таким чином забезпечується наступність науково-дослідницької діяльності студентів, послідовність засобів і форм її проведення відповідно до логіки навчального процесу. Мета написання курсової роботи: • поглиблення теоретичних та практичних знань студентів з актуальних проблем галузі охорони праці; • систематизація отриманих теоретичних знань з комплексу дисциплін, а саме: Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Державне соціальне страхування від нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці, Державне управління охороною праці та техногенною безпекою, Ергономіка робочих місць та ін.; • розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел; • формування дослідницьких умінь студентів; • стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку; • розвиток уміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження; • формування вміння практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках. Студенти обирають теми курсових робіт із запропонованого кафедрою списку тем. Вони також можуть самостійно пропонувати чи обирати тему у межах визначеної для курсової роботи дисципліни та зазначених викладачем напрямів. Роль викладача полягає у консультаціях щодо точного формулювання теми та пошуку бібліографії. Оцінювання курсової роботи відбувається у вигляді відкритого захисту роботи у присутності навчальної групи.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 03–09–47, система управління охороною праці суб’єкта господарювання
Шифр: 03-09-47
За видами робіт: Курсова робота (проект)
Тематики: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 06 Лист 2017 14:07
Останні зміни: 06 Лист 2017 14:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7439
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року