Робоча програма навчальної дисципліни "Організація та планування дорожнього виробництва" для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаврів спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми”. Program of the discipline “Organization and planning of road production” Sptcialty: 192 "Construction and civil engineering" Specialization: “Automobile roads and aerodromes”

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-03-007 Супрунюк, В. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Організація та планування дорожнього виробництва" для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаврів спеціалізації “Автомобільні дороги і аеродроми”. Program of the discipline “Organization and planning of road production” Sptcialty: 192 "Construction and civil engineering" Specialization: “Automobile roads and aerodromes”. [Робочі програми]

[img] Text
03-03-007 (1).pdf

Download(479kB)

Анотація

Підготовка фахівців з організації та планування дорожніх робіт є не-від’ємним складником формування в них професійної компетентності та майстерності. Програма навчання передбачає ознайомлення з методами організації виконання робіт, календарним і сітковим графіками, які використовуються при плануванні будівництва. Курс дисципліни «Організація та планування дорожнього виробництва» носить міждисциплінарний характер і передбачає використання сучасних технологій навчання міжкультурної комунікації, є одним із способів поєд-нання курсів теоретичного та практичного циклів із дисциплінами фахової підготовки студентів. The training of specialists in the organization and planning of road works is a non-negative component in the formation of their professional competence and skills. The training program involves familiarization with the methods of organization of work execution, calendar and grid schedules that are used in planning the construction. The course "Organization and planning of road production" is multidisciplinary and involves the use of modern technologies for teaching intercultural communication, is one way to combine theoretical and practical courses with the disciplines of students' professional training.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 03-03-007, будівельне виробництво, календарний план, сітковий графік, construction production, calendar plan, grid schedule
Шифр: 03-03-007
Тематики: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Автомобільних доріг, основ та фундаментів
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 29 Лист 2017 10:02
Останні зміни: 29 Лист 2017 10:02
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7595
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року