Робоча програма «Фітопатологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 6.090101 «Агрономія» (укр.). Program of the Discipline Phytopathology specialty 6.090101 Agronomy (en.)

Downloads

Downloads per month over past year

05-01-32 Солодка, Т. М. (2017) Робоча програма «Фітопатологія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 6.090101 «Агрономія» (укр.). Program of the Discipline Phytopathology specialty 6.090101 Agronomy (en.). [Робочі програми]

[img] Text
05-01-32 (1).pdf

Download(576kB)

Abstract

Наука всебічно вивчає як хвору рослину так і патологічний процес з ознаками хвороби за якими хвора рослина відрізняється від здорової; відшукує причину появи захворювання; вивчає закономірності появи та розповсюдження хвороб; знаходить шляхи швидкого та економіч-но вигідного подолання виникнення захворювань та лікування пош-коджених рослин. В кінцевому етапі перед фітопатологією стоїть ос-новне завдання— знищити хвороби та причини їх виникнення шля-хом активної дії на рослину, збудника хвороботворних процесів та на умови де розвивається рослина. Історично та організаційно для проведення науково-дослідної роботи та роботи по боротьбі з хворобами рослин, фітопатологія тісно пов'язана з цілим рядом наукових дисциплін та частково базується на них. В основному базується на ботаніці, рослинництві, мікробіології, мікології, бактеріології, вірусології, селекції та іншими науками. Фітопатологія, як сільськогосподарська наука, бере участь у виконанні завдань щодо збільшення продукції сільського господарства, захисту сільськогосподарської продукції під час зимового зберігання, перевезення та збільшення якості останньої і всіх ланок землеробства. Science comprehensively examines both a sick plant and a pathological process with symptoms of a disease on which the diseased plant differs from healthy; Finds the cause of the disease; Study patterns of the appearance and spread of diseases; Finds ways for a quick and economical but beneficial overcoming of diseases and treatment of post-crop plants. In the final stage, before phytopathology, the main task is to destroy the disease and the causes of their occurrence by way of active action on the plant, the pathogen of pathogenic processes and the conditions under which the plant develops. Historically and organization ally for carrying out research work and work on the fight against diseases of plants, phy-topathology is closely linked with a number of scientific disciplines and is partly based on them. It is main ly based on botany, plant growing, microbiology, mycology, bacteriology, viral-linguistics, breeding and other sciences. Phytopathology, as an agricultural science, participates in the tasks of increasing agricultural production, protecting agricultural products during winter storage, transporting and improving the quality of the latter and all agricultural components.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-01-32, фітопатологія, бактерії, гриби, віруси, імунітет, хвороби, phytopathology, bacteria, mushrooms, viruses, immunity, disease
Шифр: 05-01-32
Subjects: За напрямами > 09 - Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції > 0901 - Сільське господарство і лісництво
За напрямами > 09 - Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції > 0901 - Сільське господарство і лісництво > 6.090101 - Агрономія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 07 Dec 2017 11:26
Last Modified: 07 Dec 2017 11:26
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7727

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year