Робоча програма «Генетика з основами селекції» для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 "Агрономія"(укр.). Program of the Discipline "Genetics with the basics of selection" specialty 201 "Agronomy"(en.)

Downloads

Downloads per month over past year

05-01-31 Солодка, Т. М. (2017) Робоча програма «Генетика з основами селекції» для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 "Агрономія"(укр.). Program of the Discipline "Genetics with the basics of selection" specialty 201 "Agronomy"(en.). [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-01-31 (1).pdf

Download(540kB) | Preview

Abstract

Генетика являє собою теоретичну основу селекції рослин, тварин і мікроорганізмів. Спираючись на генетичні особливості різних об'єктів, селекціонери підбирають вихідний матеріал для створення нових порід тварин, сортів рослин, штамів мікроорганізмів. При цьому використовуються різні системи схрещування, методи гібридологічного аналізу, індукування мутацій і т. д. Так, "зелена революція" останніх років значною мірою базується на використанні карликових мутантів різних злаків. Широкого поширення набули методи поліплоїдізації рослин – збільшення числа хромосомних наборів. Так, в рослинництві широко поширені сортолінійні гібриди кукурудзи і сорго. Предметом вивчення спеціальної генетики є спадковість і мінливість ознак у окремих сільськогосподарських культур, що мають особливе господарсько-важливе значення для України, а також вивчення способів застосування сучасних досягнень селекції та генетики у виробництві. Предметом біотехнології є використання біологічних процесів, систем і організмів у різних галузях, таких, як клітинна та генетична інженерія рослин, тварин і людини, використання іммобілізованих ферментів, виробництво антибіотиків, біогазу та ін. Міждисциплінарні зв’язки: генетика, ботаніка, фізіологія рослин, фітопатологія, основи біотехнології рослин, біотехнологія в рослинництві та інші. Genetics is the theoretical basis for the selection of plants, animals and microorganisms. Based on the genetic features of various objects, breeders select the source material for the creation of new breeds of animals, plant varieties, strains of micro-organisms. In this case, different systems of crossing, methods of hybrid-analysis, induction of mutations, etc., are used. Thus, the "green revolution" of recent years is largely based on the use of dwarf mutants of various cereals. Widespread methods of polyploidization of plants - an increase in the number of chromosomal sets. Thus, in plant growing widespread sortolinistic hybrids of corn and sorghum. The subject of the study of special genetics is the heredity and the minimal characteristics of certain crops of particular importance to Ukraine, as well as the study of ways of applying modern achievements of breeding and genetics in production. The subject of biotechnology is the use of biological processes, systems and organisms in various fields, such as cellular and genetic engineering of plants, animals and humans, the use of immobilized enzymes, the production of antibiotics, biogas, etc. Interdisciplinary connections: genetics, botany, plant physiology, phytopathology, bases of biotechnology of plants, biotechnology in plant growing and others.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-01-31, генетика, селекція, ген, поліплоїдія, спадковість, мінливість, genetics, selection, gene, Polyploidy, heredity, variability
Шифр: 05-01-31
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 201 Агрономія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 07 Dec 2017 11:35
Last Modified: 22 Jan 2019 11:58
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7728

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year