Робоча програма «Аналіз будівельно-технологічних задач та методи їх оптимального рішення» для студентів за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Program of the Discipline Analysis of construction and technological problems and methods of their optimal solution specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization " Technology of building structures, products and materials"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-09-03 Бордюженко, О. М. (2017) Робоча програма «Аналіз будівельно-технологічних задач та методи їх оптимального рішення» для студентів за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Program of the Discipline Analysis of construction and technological problems and methods of their optimal solution specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization " Technology of building structures, products and materials". [Робочі програми]

[img] Text
03-09-03 (2).pdf

Download(560kB)

Анотація

Швидкий розвиток науково-технічного прогресу визначає нові більш високі вимоги до рівня підготовки студентів та їх творчого розвитку. Сучасний фахівець повинен добре орієнтуватися у виборі сучасної наукової інформації, вміти аналізувати та обгрунтувати використання раціональних конструктивних, технологічних та організаційних рішень, знати ефективні методи вирішення будівельно-технологічних задач, що виникають під час практичної діяльності. The rapid development of scientific and technological progress determines the new higher requirements for the level of students' training and their creative development. The modern specialist should be well oriented in choosing the modern scientific information, be able to analyze and substantiate the use of rational constructive, technological and organizational solutions, to know the effective methods of solving building-and-technological tasks that arise during practical activity.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 03-09-03, будівельні матеріали, будівельно-технологічних задачі
Шифр: 03-09-03
Тематики: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Технології будівельних виробів і матеріалознавства
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 11 Груд 2017 07:56
Останні зміни: 11 Груд 2017 07:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7759
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року