РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

Downloads

Downloads per month over past year

Nagorna, O. B. and Brega, L. B. and Gorchak, V. V. (2017) РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (2). pp. 110-114.

[img]
Preview
Text
Nagorna зах.pdf

Download(700kB) | Preview

Abstract

Становлення інклюзивної освіти в Україні виявляє цілу низку проблемних питань реформування даної галузі. Метою дослідження передбачалося обгрунтування шляхів формування реабілітаційного супроводу дітей з особливими потребами в умовах підготовки до навчання в освітніх закладах. Вирішувалися завдання, які полягали у проведенні системного аналізу науково- методичної літератури, вітчизняного практичного досвіду, визначенні основних рівнів готовності до навчання у загальноосвітньому закладі, аналізу психофізичного стану дітей з порушеннями, узагальненню стратегічних завдань підготовки дітей даної категорії до навчання у школі. Методи дослідження включали теоретичний аналіз, синтез та узагальнення літературних джерел. Основною вимогою до організації реабілітації дитини з порушеннями у процесі підготовки до навчання у освітньому закладі є допомога дитині виробити навички самоконтролю, мобільності, самообслуговування, комунікації. Забезпечення фізіотерапевтичного супроводу у підготовці дітей з особливими потребами до навчання у школі сприятиме формуванню їх фізичної, психологічної, інтелектуальної, соціальної зрілості, успішному навчально-виховному процесу в початковій школі.

Title in English

REHABILITATION SUPPORT OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE PROCESS OF PREPARATION FOR TEACHING IN THE SCHOOL

English abstract

The formation of inclusive education in Ukraine reveals a number of problematic issues of reforming this industry. The purpose of the study was to justify the ways of forming rehabilitation support for children with special needs in the context of preparation for education in educational institutions. The tasks that consisted in carrying out the systematic analysis of scientific and methodological literature, domestic practical experience, determining the basic levels of readiness for study at a general educational institution, analyzing the psychophysical state of children with disorders, and generalizing the strategic tasks of preparing children of this category for studying at the school were solved. The research methods included theoretical analysis, synthesis and synthesis of literary sources. The main requirement for the organization of rehabilitation of a child with disorders in the process of preparation for training in an educational institution is to help the child develop self-control skills, mobility, self-service, and communication Provision of physiotherapeutic support in the preparation of children with special needs for studying at the school will contribute to the formation of their physical, psychological, intellectual, social maturity, successful educational process in elementary school.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: фізичний розвиток, моторна сфера, освітньо-фізіотерапевтична робота, фізична терапія, інклюзивне навчання, загальноосвітні заклади, діти з особливими освітніми потребами, physical development, motor sphere, educational- physiotherapeutic work, physical therapy, inclusive education, general educational institutions, children with special educational needs
Бібліографічний опис: Nagorna O. B. REHABILITATION SUPPORT OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE PROCESS OF PREPARATION FOR TEACHING IN THE SCHOOL / O. B. Nagorna, L. B. Brega, V. V. Gorchak // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) : наук. журн. НУВГП. - Рівне : НУВГП, 2017. - № 2. - С. 110-114.
Subjects: Видання університету > Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) > 2017
Видання університету > Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) > 2017 > №2
Видання університету > Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation)
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 12 Dec 2017 10:06
Last Modified: 12 Dec 2017 10:06
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7840

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year