Робоча програма навчальної дисципліни «Нормативне забезпечення геодезії та землеустрою (частина 1)» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Program of the Discipline "REGULATORY SUPPORT OF GEODESY AND LAND MANAGEMENT (Part I)" field of study 6.080101 "Geodesy, сartography and land management" specialization "Land management and cadastre" "Geographic information systems and technologies" "Geodesy"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

05-04-220 Янчук, Р. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Нормативне забезпечення геодезії та землеустрою (частина 1)» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Program of the Discipline "REGULATORY SUPPORT OF GEODESY AND LAND MANAGEMENT (Part I)" field of study 6.080101 "Geodesy, сartography and land management" specialization "Land management and cadastre" "Geographic information systems and technologies" "Geodesy". [Робочі програми]

[img] Text
05-04-220 (2).pdf

Download(607kB)

Анотація

Навчальна дисципліна «Нормативне забезпечення геодезії та землеустрою (частина 1)» має на меті ознайомити студентів з системою законодавчих нормативних документів, що діють в сфері геодезії. В даному курсі представляється і аналізуються питання організації геодезичних робіт, системи сертифікації виконавців робіт, технічного і технологічного забезпечення робіт, авторського права в геодезії та картографії, контролю якості та складання кошторисної документації. Discipline "Regulatory support of Geodesy and Land Management (Part 1)" aims to provide students with a system of legal regulations in the field of geodesy. In this course the questions of organization of geodetic works, system of certification of performers of works, technical and technological support of works, copyright in geodesy and cartography, quality control and рreparation of estimate documentation are presented and analyzed.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 05-04-220, нормативне забезпечення геодезії та картографії, сертифікація виконавців робіт, технічні та технологічні вимоги, контроль якості, regulatory support Geodesy and Cartography сertification contractors, technical and technological requirements, quality control.
Шифр: 05-04-220
Тематики: За напрямами > 08 - Геодезія та землеустрій > 0801 - Геодезія та землеустрій
За напрямами > 08 - Геодезія та землеустрій > 0801 - Геодезія та землеустрій > 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій
Підрозділи: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Геодезії та картографії
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 13 Груд 2017 08:15
Останні зміни: 13 Груд 2017 08:15
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7905
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року