Робоча програма навчальної дисципліни «Землеробство на меліорованих землях» для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Program of the Discipline «Agriculture on reclaimed land» specialty 201 «Agronomy»

Downloads

Downloads per month over past year

05-01-42 Мороз, О. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Землеробство на меліорованих землях» для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Program of the Discipline «Agriculture on reclaimed land» specialty 201 «Agronomy». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-01-42.pdf

Download(546kB) | Preview

Abstract

На осушених мінеральних, особливо оглеєних ґрунтах найбільш розповсюджені заходи механічного обробітку такі: оранка, дискування, боронування. У районах надмірного зволоження вони посилюють водопроникність, послаблюють поверхневий стік води та водну ерозію, зменшують вміст вологи в орному шарі, поліпшують його водний, повітряний, тепловий та поживний режими. На таких ґрунтах правильно проведений механічний обробіток у перезволожені роки забезпечує більший приріст урожаю, ніж добрива. При освоєнні ділянок під зрошення проводять капітальне (основне), а під час підготовки до поливу кожної ділянки сівозміни - поточне планування. Воно полегшує техніку поливу, сприяє рівномірному розподілу води на всій поверхні, поліпшує механізацію польових робіт, підвищує продуктивність праці. Особливість обробітку ґрунту на зрошуваних землях полягає у виконанні спеціальних заходів щодо підготовки його до поливу, післяполивного розпушування міжрядь у посівах просапних культур. On dehydrated mineral, especially gleyed soils, the most common measures of mechanical cultivation are: plowing, discoloration, harrowing. In regions of excessive moisture they increase water permeability, weaken surface water drainage and water erosion, reduce the moisture content of the arable layer, improve its water, air, heat and nutrition regimes. On such soils, the correct machining performed in the reforested years provides a higher yield increase than fertilizer. In the development of areas for irrigation spend capital (basic), and during the preparation for the irrigation of each part of the crop rotation - the current planning. It facilitates the irrigation technique, promotes uniform distribution of water throughout the surface, improves the mechanization of field work, increases productivity. The special feature of cultivating soil on irrigated lands is the implementation of special measures to prepare it for irrigation, post-fattening loosening of row spacings in crops of cultivated crops.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-01-42, землеробство, зрошення, осушення, деградовані землі, добрива, урожай. Agriculture, irrigation, drainage, degraded land, fertilizers, crop.
Шифр: 05-01-42
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 201 Агрономія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Depositing User: В.М. Бежук
Date Deposited: 26 Dec 2017 14:47
Last Modified: 26 Dec 2017 14:47
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8013

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year