Робоча програма "Комп'ютерний практикум" для студентів за напрямом підготовки 6.060102 "Архітектура". Program of the Discipline "Computer practice" the direction of 6.060102 "Architecture"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-07-02 Довжук, О. М. та Ромашко, О. В. (2017) Робоча програма "Комп'ютерний практикум" для студентів за напрямом підготовки 6.060102 "Архітектура". Program of the Discipline "Computer practice" the direction of 6.060102 "Architecture". [Робочі програми]

[img] Text
03-07-02.pdf

Download(902kB)

Анотація

Навчальна дисципліна «Комп’ютерний практикум» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль майбутнього фахівця в області комп’ютерних технологій в архітектурі. Вивчення даної дисципліни спрямоване на ознайомлення студентів із сучасними методами комп’ютерного проектування архітектурних форм різного ступеня складності та візуалізації проектів з використанням програмного забезпечення Corel Draw, Graphisoft ArchiCAD, SketchUp, Autodesk 3DS MAX. Дисципліна логічно продовжує та розширює цикл фахової підготовки архітектора. За змістом спрямована на синтез та розвиток знань, практичних навичок, отриманих під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін: «Архітектурне проектування» та «Архітектурне проектування з використанням ЕОМ». This academic discipline «Computer practice» is the theoretical basis of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of computer technology in architecture. The study of the discipline is aimed at familiarizing students with modern computer design techniques, modeling architectural forms of varying complexity degrees and visualizing projects using Corel Draw, Graphisoft ArchiCad, SketchUp, Autodesk 3DS MAX complex software. The discipline logically continues and expands the cycle of professional training of the architect.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 03-07-02, архітектура, програма, coreldraw, archicad, sketchup, 3ds max, дизайн, проектування, брендбук, інтер’єр, рендер, візуалізація, графіка, анімація, модель, інтерфейс. Architecture, program, coreldraw, archicad, sketchup, 3ds max, design, brandbook, interior, render, visualization, graphics, animation, model, interface.
Шифр: 03-07-02
Тематики: За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 6.060102 - Архітектура
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Основ архітектурного проектування, конструювання та графіки
Користувач, що депонує: В.М. Бежук
Дата внесення: 27 Груд 2017 14:50
Останні зміни: 28 Груд 2017 06:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8026
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року