Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціалізації «Управління фінансово-екномічною безпекою» всіх форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

06-03-164 Шило, Ж. С. and Мельник, Л. М. and Котик, О. В. (2017) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціалізації «Управління фінансово-екномічною безпекою» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img]
Preview
Text
06-03-164.pdf

Download(2MB) | Preview

Abstract

Магістерська робота є складовою державної атестації, підсумковою індивідуальною письмовою роботою студента, яка дає змогу отримати комплексне уявлення про рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю. У магістерській роботі студент повинен продемонструвати рівень сформованості компетентностей з певного напряму, володіння навичками наукового дослідження, здатність мислити, аналізувати, узагальнювати й робити висновки. Захист дипломної кваліфікаційної роботи є обов'язковою процедурою для отримання відповідного рівня. До захисту допускаються студенти, які виконали навчальний план із спеціальності й успішно склали всі іспити та заліки. За рішенням кафедри може проводитись попередній захист дипломних робіт на засіданні кафедри. Мета дипломної магістерської роботи – розв'язання комплексу прикладних завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у процесі всього періоду навчання. Дипломна магістерська робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам: містити науковий аналіз предмета дослідження; результати проведених автором комплексних досліджень та аналіз прикладних проблем у сфері управління фінансово-економічною безпекою відповідно до узагальненого об'єкта діяльності; вносити й обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження; мати належне оформлення і всі необхідні супровідні документи. Дипломна магістерська роботи виконується на матеріалах реально діючих підприємств, організацій, фінансових та банківських установ; структурних підрозділів центральних та місцевих органів виконавчої влади у галузі безпеки, фінансового контролінгу, обліку та аналізу. Дипломна магістерська робота як метод оцінювання рівня якості підготовки має продемонструвати, що магістр з управління фінансово-економічною безпекою володіє спеціальними знаннями, які здобуті у процесі навчання та практичної підготовки на рівні новітніх досягнень науки щодо управління фінансово-економічною безпекою, що є запорукою його професійного мислення та творчої діяльності, та вміє: розв'язувати професійні завдання і проблеми, що потребує постійного оновлення знань і практичного досвіду, часто в умовах невизначеності, неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; працювати з інформаційними джерелами (законодавчою, інструктивною та нормативною базою, науковою спеціальною літературою у тому числі іноземними мовами, матеріалами глобальних інформаційних мереж, даними статистичної, бухгалтерської і фінансової звітності); логічно та аргументовано викладати матеріал; використовувати наукові методи для аналізу проблем та обґрунтування рішень з предмета професійної діяльності у галузі управління фінансово-економічною безпекою; опанувати сучасні методи наукового дослідження; використовувати набуті навички для розробки пропозицій і рекомендацій з предмета дослідження; робити висновки. Базою написання дипломної магістерської роботи є підприємства, установи, організації різних форм власності та організаційно-правових форм, що здійснюють економічну діяльність та політику у сфері фінансово-економічної безпеки, лінійні та функціоналі підрозділи з економічної безпеки, у тому числі у фінансових, банківських установах, закладах освіти, науково-дослідних установах.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-03-164, магістерська робота
Шифр: 06-03-164
За видами робіт: Виконання дипломних (магістерських) робіт
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Фінансів та економіки природокористування
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 03 Jan 2018 11:40
Last Modified: 03 Jan 2018 11:40
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8034

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year