Робоча програма з Організації бухгалтерського обліку для студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Organization of accounting» specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-27 Зубілевич, С. Я. (2017) Робоча програма з Організації бухгалтерського обліку для студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Organization of accounting» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-02-27.pdf

Download(865kB) | Preview

Abstract

Нові вимоги до обсягу та змісту фінансової й нефінансової інформації, яка повинна використовуватися керівництвом суб’єкта звітування та особами, наділеними найвищими повно-важеннями, спричинені процесом світової економічної інтегра-ції. Ефективна організація обліку повинна забезпечити надання інформації, доречної для прийняття рішень усіма зацікавленими сторонами. Викладання навчальної дисципліни «Організація бухгалтер-ського обліку» забезпечить такі результати навчання: організовувати обліковий процес та регламентувати діяль-ність його виконавців відповідно до вимог законодавства, пот-реб менеджменту та осіб, наділеними найвищими повноважен-нями; застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи що-до організації обліку та складання окремої й консолідованої зві-тності, річного звіту та звіту керівництва. The process of world economic integration creates new require-ments tor the scope and content of financial and non-financial infor-mation that should be used by the management of the reporting entity and those charged with governance. Effective organization of the accounting process should provide reliable information for decision-making by all stakeholders. The following learning outcomes will be provided by teaching of the discipline “Organization of accounting”: to rationale organize the accounting process and regulate the ac-tivities of accountants in accordance with the requirements of law, needs of enterprise management and with those charged with gov-ernance; to apply theoretical, methodological and practical approaches to the organization of accounting and the preparation of separate and consolidated reporting, management and annual reports.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-27, облік, система обліку, організація обліку, підприємство, обліковий процес, облікові працівники, номенклатура обліку, носії даних, облікова політика, графіки документобігу. accounting, system of accounting, organization of accounting, enterprise, accounting process, accountants, nomenclature of ac-counting, documentation, accounting policy, schedules of workflow
Шифр: 06-02-27
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 19 Jan 2018 08:14
Last Modified: 19 Jan 2018 08:14
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8158

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year