Методичні рекомендації до семінарських занять та завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

07-04-04 Крупка, О. В. (2015) Методичні рекомендації до семінарських занять та завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів усіх напрямів підготовки НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
Крупка Метод. рекоменд.- усі спеціальності.pdf

Download(1MB)

Анотація

Знання історії належать до найважливіших знань людини і громадянина, що визначають їх сутність та характерні риси. Вони є засобом і матеріалом формування і становлення особистості людини, сфери її переконань, світогляду, життєвих принципів та установок; впливають на розуміння своєї індивідуальності, ставлення до навколишнього світу та суспільства, визначають поведінку та погляди на сьогодення, проектують уявлення про майбутнє. Навчальна дисципліна «Історія України» є нормативною навчальною дисципліною, яка передбачена освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою. Її засвоєння передбачає знання майбутніми спеціалістами змісту і основних етапів українського державотворення, розуміння подій і явищ українського історичного процесу в контексті європейської та світової історії.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 07-04-04, історія України
Шифр: 07-04-04
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Тематики: За напрямами > Усі спеціальності
Підрозділи: Навчально-науковий інститут права > Суспільних дисциплін
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 19 Січ 2018 08:12
Останні зміни: 19 Січ 2018 08:12
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8166
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року