Робоча програма «Спеціалізований рухомий склад автотранспорту» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». PROGRAM OF THE DISCIPLINE SPECIALIZED ROLLING STOCK OF VEHICLES specialty 274 «Automobile transport»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

02-03-16 Веремчук, О. А. (2017) Робоча програма «Спеціалізований рухомий склад автотранспорту» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». PROGRAM OF THE DISCIPLINE SPECIALIZED ROLLING STOCK OF VEHICLES specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

[img] Text
02-03-16.pdf

Download(598kB)

Анотація

Метою викладання дисципліни «Спеціалізований рухомий склад автотранспорту» є вивчення студентами конструктивного виконання сучасного спеціалізованого рухомого складу автомобільного транспорту, його експлуатаційних властивостей та основ розрахунку. Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів знань і вмінь застосування спеціалізованого рухомого складу, його конструктивного виконання, експлуатаційних властивостей та основ розрахунку. Дисципліна є науковою основою забезпечення якості технічної експлуатації та обслуговування автомобільної техніки, базою для вивчення дисципліни є: автомобілі, основи автомобільних перевезень, фізика. The purpose of teaching the discipline "Specialized rolling stock of vehicles" is to study the students' constructive implementation of the modern specialized rolling stock of motor transport, its operational properties and the basics of calculation. The task of studying the discipline is the formation of students knowledge and skills of the use of specialized rolling stock, its design performance, operational properties and bases of calculation. The discipline is the scientific basis for ensuring the quality of technical operation and maintenance of automotive equipment; the basis for studying the discipline is the following: cars, basics of automobile transmissions, physics.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 02-03-16, автомобіль, спеціалізований автомобіль, перевезення, транспорт, рухомий склад, транспортний засіб. car, specialized car, transportation, transport, rolling stock, vehicle.
Шифр: 02-03-16
Тематики: За напрямами > Усі спеціальності
Підрозділи: Навчально-науковий механічний інститут > Автомобілів та автомобільного господарства
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 02 Лют 2018 09:39
Останні зміни: 02 Лют 2018 09:39
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8270
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року