Робоча програма навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд» для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, які навчаються за спеціалізацією «Промислове та цивільне будівництво». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «ARCHITECTURE OF BUILDINGS AND STRUCTURES» specialty 192 – Construction and civil engineering

Downloads

Downloads per month over past year

03-07-05 Ромашко, В. М. and Ромашко, О. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Архітектура будівель і споруд» для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, які навчаються за спеціалізацією «Промислове та цивільне будівництво». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «ARCHITECTURE OF BUILDINGS AND STRUCTURES» specialty 192 – Construction and civil engineering. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-07-05.pdf

Download(951kB) | Preview

Abstract

Економічний розвиток будь-якої країни завжди пов’язується зі станом розвитку промислових підприємств та їх виробничими потужностями. Проектування та зведення таких підприємств є неможливим без цілісного розуміння та формування їх у вигляді просторових комплексів, що тісно пов’язані з навколишнім середовищем. За таких обставин набуття та засвоєння практичних навичок проектування промислових будівель і споруд залежно від їх функціонального призначення та особливостей кліматичного району будівництва є надзвичайно важливим для майбутніх інженерів-будівельників. Тому вивчення дисципліни «Архітектура будівель і споруд» спрямоване на отримання глибоких знань та практичних навичок з вибору найбільш раціональних та прогресивних об’ємно-планувальних і конструктивних рішень промислових будівель, виходячи з їх архітектурно-конструктивно-технологічних систем та схем. Курс архітектури має міждисциплінарний характер та є одним із таких, що поєднує курси дисциплін фахової підготовки студентів спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво». The economic development of any country is always associated with the state of development of industrial enterprises and their production capacities. The design and construction of such enterprises is impossible without holistic understanding and forming them in the form of spatial complexes, which are closely connected with the environment. In such circumstances, acquiring and mastering the practical skills of designing industrial buildings and structures depending on their functional purpose and features of the climatic area of construction is extremely important for future construction engineers. Therefore, the study of the discipline "Architecture of buildings and structures" is aimed at obtaining deep knowledge and practical skills in choosing the most rational and progressive volumetric-planning and constructive decisions of industrial buildings, based on their architectural design-technological systems and schemes. The course of architecture has an interdisciplinary character and is one of those that combines the courses of specialization courses of students specializing in Industrial and Civil Engineering.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-07-05, промислові будівлі та споруди; класифікація та вимоги; об'ємно-планувальні та конструктивні рішення; конструктивні системи, схеми та елементи; типізація, уніфікація, стандартизація; будівельна світлотехніка. industrial buildings and structures; classification and requirements; volumetric planning and design solutions; structural systems, circuits and elements; typing, unification, standardization; building light engineering.
Шифр: 03-07-05
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Основ архітектурного проектування, конструювання та графіки
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 05 Feb 2018 09:48
Last Modified: 06 Sep 2018 11:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8315

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year