Робоча програма навчальної дисципліни «Управління будівництвом водогосподарських та природоохоронних систем» підготовки магістра за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна» інженерія, спеціалізації «Водогосподарське та природоохоронне будівництво». Program of the Discipline «Construction Management and conservation of water management systems» Specialty of 192 Building and Civil Engineering

Downloads

Downloads per month over past year

01-04-21 Ткачук, М. М. and Кириша, Р. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління будівництвом водогосподарських та природоохоронних систем» підготовки магістра за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна» інженерія, спеціалізації «Водогосподарське та природоохоронне будівництво». Program of the Discipline «Construction Management and conservation of water management systems» Specialty of 192 Building and Civil Engineering. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
Роб. прогр. Управління будівн. zah.pdf

Download(606kB) | Preview

Abstract

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Управління будівництвом водогосподарських та природоохоронних систем» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Водогосподарське та природоохоронне будівництво». Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок з виробничого планування та проектування поточної організації будівництва, проектування будівельних генеральних планів, організації комплексного забезпечення конструкціями і матеріалами. Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Організація та технологія будівельних робіт» є складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки студентів за спеціалізацією «Водогосподарське та природоохоронне будівництво». Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Виробнича база будівництва», «Організація та технологія водогосподарського будівництва». Цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач. Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. Annotation The program of selective educational discipline of "Management of the aquicultural and nature protection systems" building is made in accordance with theeducationally-professional program of preparation ofmaster's degree of speciality "Building and civilengineering", specializations "Aquicultural and natureprotection building". The article of study of educational discipline is forming oftheoretical knowledge and practical skills from theproductive planning and planning of current organization ofbuilding, planning of building general layouts, organizationof the complex providing constructions and materials. Interdisciplinary copulas: discipline "Organization andtechnology of construction-works" are component part ofcycle of fundamental disciplines for preparation of studentsafter specialization "Aquicultural and nature protectionbuilding". The study of course envisages the presence of systematicand sound knowledge from contiguous courses is the "Productive base of building", "Organization and technologyof aquicultural building". Purposeful prosecution of study ofthe special literature, active work on lectures, practicalemployments, independent work and implementation of theput tasks. Requirements to knowledge and abilities are determined bythe industry standards of higher education of Ukraine.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-04-21, управління, будівництво, водогосподарські об’єкти, природоохоронні системи, management, construction, water management facilities, environmental systems
Шифр: 01-04-21
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідротехнічного будівництва та гідравліки
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 05 Feb 2018 14:12
Last Modified: 05 Feb 2018 14:12
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8344

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year