Робоча програма навчальної дисципліни «Основи автоматизованого проектування будівель і споруд» для студентів всіх спеціальностей НУВГП PROGRAM OF THE DISCIPLINE «BASICS OF AUTOMATED DESIGN OF BUILDINGS AND FACILITIES» All specialties NUWMNRU

Downloads

Downloads per month over past year

03-07-03 Ромашко, В. М. and Ромашко, О. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи автоматизованого проектування будівель і споруд» для студентів всіх спеціальностей НУВГП PROGRAM OF THE DISCIPLINE «BASICS OF AUTOMATED DESIGN OF BUILDINGS AND FACILITIES» All specialties NUWMNRU. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-07-03.pdf

Download(623kB) | Preview

Abstract

Функціонування будівельної галузі завжди було пов’язано зі зведенням нових та розширенням чи реконструкцією діючих будівель і споруд. Тому інженери-будівельники завжди реалізовували свій освітній і професійний потенціал через виробничо-технологічну та проектно-конструкторську діяльність. Обидва зазначені види діяльності в сучасних умовах пов'язані зі збором та аналізом графічної інформації, розробкою документації до неї. Робота ж з графічною документацією вимагає спеціальної підготовки, особливих навичок та вмінь, тобто певних визначених компетенцій. А оскільки багато робіт у будівництві безпосередньо пов'язані з використанням сучасних інформаційних технологій, то сучасний рівень вимог до майбутніх спеціалістів висуває в якості пріоритетних ті компетенції, які пов'язані з комп'ютерною графікою та умінням працювати в графічних редакторах. Нині базовим програмним забезпеченням в проектно-конструкторській діяльності вважаються графічні інформаційні технології світового лідера Autodesk. Саме графічна система AutoCAD практично стала світовим стандартом в області систем автоматизованого проектування (САПР) для персональних комп'ютерів. Стандарти AutoCAD підтримуються величезною кількістю незалежних розробників, які створили понад 5000 спеціалізованих додатків для AutoCAD у всіх прикладних областях. Сьогодні AutoCAD вже застосовується у всіх галузях промисловості та будівництва, оскільки електронний вигляд проектної документації став обов’язковим на вимогу самих замовників. Тому вивчення дисципліни «Основи автоматизованого проектування будівель і споруд» спрямоване, перш за все, на отримання умінь працювати в графічних редакторах при проектуванні будівельних об’єктів різного призначення. Зазначений курс має міждисциплінарний характер та є одним із таких, що поєднує між собою курси дисциплін фахової підготовки студентів-будівельників. The functioning of the construction industry has always been associated with the construction of new and expansion or reconstruction of existing buildings and structures. Therefore, engineers-builders have always realized their educational and professional potential through production-technological and design-and-development activities. Both of these activities in modern conditions related to collection and analysis of graphic information, development documentation for it.. Work with graphic documentation requires special training, special skills and abilities, that is, certain specific competencies. And since many works in construction are directly related to the use of modern information technologies, the current level of requirements for future specialists places as the priority competencies that are related to computer graphics and the ability to work in graphic editors. Currently, the basic software in design and development is the graphic information technology of the world leader Autodesk. This graphic system AutoCAD almost become the global standard in computer-aided design (CAD) software for personal computers. AutoCAD standards are supported by a large number of independent developers who have created more than 5000 specialized applications for AutoCAD in all application areas. Today, AutoCAD is already used in all industries and construction, as the electronic form of the design documentation has become mandatory at the request of the customers themselves. Therefore, the study of the discipline "Basics of automated design of buildings and facilities" is aimed primarily at obtaining the skills to work in graphic editors in the design of construction objects for various purposes. This course has an interdisciplinary character and is one of those that combines together courses of professional training of students-builders.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-07-03, будівлі та споруди, проектно-конструкторська діяльність та САПР, комп'ютерна графіка та графічні редактори, AutoCAD і СПДС, buildings and structures, design and development activity and CAD, computer graphics and graphic editors, AutoCAD and SPDC
Шифр: 03-07-03
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Основ архітектурного проектування, конструювання та графіки
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 05 Feb 2018 14:27
Last Modified: 05 Feb 2018 14:27
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8347

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year