РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Електропостачання електротехнічних установок споживачів" для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the Discipline Power supply of electrotechnical equipment of consumers

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

04-03-58 Давиденко, В. А. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Електропостачання електротехнічних установок споживачів" для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Program of the Discipline Power supply of electrotechnical equipment of consumers. [Робочі програми]

[img] Text
04-03-58.pdf

Download(735kB)

Анотація

Формування знань та навичок у сфері електропостачання технічних та технологічних установок споживачів електричної енергії є невід’ємним складником формування професійної ком-петентності й важливою передумовою академічної та професійної мобільності студентів. Програма дисципліни розрахована на студентів, які раніше вивчали дисципліни «Споживачі електричної енергії», «Системи електропостачання» та супутньо вивчають дисципліну «Електричні апарати». Програма передбачає комплексне формування у студентів необхідних знань та вмінь в рамках компетентнісного підходу за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». The formation of knowledge and skills in the field of power supply of technical and technological equipment of electric energy consumers is an integral part of the professional competence formation and an important prerequisite for the academic and professional mobility of students. The program of discipline is intended for stu-dents who have previously studied disciplines "Electric energy con-sumers", "Power supply systems" and accompanying study discipline "Electric vehicles". The program provides the comprehensive formation of the necessary knowledge and skills within the competence-based approach in specialty 141 "Electric power engineering, electrical engineering and electromechanics".

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 04-03-58, електротехнічна установка, режим роботи електротехнічної установки, індивідуальний графік навантаження, схема живлення електротехнічної установки, еlectrotechnical equipment, operation mode of the electrotechnical equipment, individual load graph, power supply scheme of the electrotechnical equipment
Шифр: 04-03-58
Тематики: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 14 Лют 2018 10:19
Останні зміни: 23 Бер 2018 11:08
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8493
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року