ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ МАТЕРІАЛІВ ТРИБОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Онищук, О. О. та Onyshchuk, О. О. (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ МАТЕРІАЛІВ ТРИБОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). с. 137-147.

[img] Text
Vt7715 зах.pdf

Download(894kB)

Анотація

Наведено результати експериментальних і розрахункових досліджень структурних, фізико-механічних і трибологічних властивостей матеріалів триботехнічного призначення, отриманих високотемпературним синтезом. Подано приклади діаграм розсіювання та графіки поверхонь для матеріалів вибраної системи. Показано доцільність та зручність методу найменших квадратів в програмі STATISTICA для оцінки властивостей багатокомпонентних матеріалів. Встановлено, що після додавання хрому і бору зростають гетерогенність структури і зносостійкість, твердість матеріалів триботехнічного призначення на основі заліза, титану, вуглецю.

Title in English

OPTIMIZATION OF COMPONENTS FOR HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS OF TRIBOTECHNICAL APPLICATION MATERIALS

English abstract

The results of experimental and computational studies of structural, physicomechanical and tribological properties of tribotechnical materials obtained by high-temperature synthesis are presented. Examples of scatter diagrams and surface graphs for materials of the selected system are given. The expediency and convenience of the least squares method in the STATISTICA game is shown for evaluation of the properties of multicomponent materials. It was established that after adding chromium and boron, heterogeneity of structure and wear resistance, hardness of materials of tribotechnical appointment on the basis of iron, titanium, and carbon are increasing.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: високотемпературний синтез, матеріали для триботехнічного призначення, трибологічні властивості, Ti-Fe-Cr-СВ системи, втрата ваги, міцність, модуль Юнга, бор, хром, high-emperature synthesis, materials for tribotechnical purposes, tribological properties, Ti-Fe-Cr-SV systems, weight loss, durability, Young’s modulus, boron, chromium
УДК: 620.1:621.762
Бібліографічний опис: Онищук О. О. Оптимізація складу компонентів для високотемпературного синтезу матеріалів триботехнічного призначення / О. О. Онищук // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2017. - Вип. 1(77). - С. 137-147.
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2017 > Вісник 1
Користувач, що депонує: С. Й. Гипчинська
Дата внесення: 02 Бер 2018 12:19
Останні зміни: 02 Бер 2018 12:19
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8662
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року