РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ". Program of the Discipline "JUDO ACCOUNTING"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

07-01-13 Цимбалюк, В. І. та Сахнюк, В. В. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ". Program of the Discipline "JUDO ACCOUNTING". [Робочі програми]

[img] Text
07-01-13.pdf

Download(893kB)

Анотація

Сучасна юридична практика свідчить, що у професійній компетенції юриста велику роль відіграють знання основ бухгалтерського обліку, економіко-правового аналізу, уміння правильно призначити економіко-бухгалтерські експертизи, документальні ревізії тощо. Виходячи з цього, дисципліна «Судова бухгалтерія» доповнює юридичні знання економічними, дозволяє зв’язати уявлення про економічні та юридичні категорії в одне ціле і на цій основі ефективніше використовувати отримані знання на практиці. У робочій програмі «Судова бухгалтерія» викладено сутність та наукові погляди на предмет судової бухгалтерії, методи та принципи. Розглянуто основні положення про інвентаризацію, ревізію, податковий контроль та окреслено їх значення для виявлення злочинної діяльності. Особлива увага приділяється судово-бухгалтерській експертизі, підставам та особливостям її проведення. Modern legal practice shows that the professional competence of the lawyer plays a big role in knowledge of the fundamentals of accounting, economic and legal analysis, the ability to correctly assign economic and accounting expertise, documentary revisions, etc. On this basis, the discipline "Trial Accounting" complements the legal knowledge of the economy, allows you to link the idea of economic and legal categories in one and on this basis, to better use the knowledge gained in practice. The work program "Trial Accounting" describes the essence and scientific views on the subject of judicial accounting, methods and principles. The main provisions on inventory, audit, tax control and their significance for detecting criminal activity are considered. Particular attention is paid to the forensic accounting expertise, the grounds and peculiarities of its conduct

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 07-01-13, судова бухгалтерія, бухгалтерський облік, інвентаризація, ревізія, судово-бухгалтерська експертиза, judicial accounting, accounting, inventory, audit, forensic accounting expertise
Шифр: 07-01-13
Тематики: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Підрозділи: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 05 Бер 2018 10:57
Останні зміни: 26 Бер 2018 11:59
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8685
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року