МОДЕЛЮВАННЯ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ

Downloads

Downloads per month over past year

Безніцька, Н. В. and Beznitska, N. V. (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). pp. 33-45.

[img]
Preview
Text
Vs763.pdf.zax.pdf

Download(2MB) | Preview

Abstract

Порівняльна оцінка якості ґрунтів, їх потенційної родючості та ефективності виробництва виражається в балах бонітету. Бонітування кількісно виражає властивості ґрунту, цінність для росту і розвитку рослин. Результати бонітування використовують при плануванні господарської діяльності, щоб визначити та максимально ефективно використати потенціал ґрунту і зменшити антропогенне навантаження на нього. Бонітування ґрунтів є логічним продовженням комплексних обстежень земель і обґрунтування їх економічної оцінки. В статті представлені результати моделювання та бонітування ґрунтово-кліматичного потенціалу сільськогосподарських земель Херсонської області із застосування методики бонітування зональних ґрунтів та ГІС-технологій. Створена просторова модель бонітету кліматичного потенціалу області на основі просторово-розподілених значень суми активних температур вище 10о С, коефіцієнта зволоження, показника континентальності клімату. Визначено неоднорідність просторового розподілу комплексного коефіцієнта агрохімічного потенціалу сільськогосподарських земель області за вмістом гумусу, нітрифікаційного азоту, рухомого фосфору та обмінного калію. Бал бонітету сільськогосподарських земель для вирощування зернових культур без зрошення находиться в межах 5,5-34,2 бали. Одиниця балу прирівняна до одиниці потенційного урожаю зернових культур (ц/га). За допомогою представленого підходу можна розрахувати бали бонітету для будь-якого ґрунтового різновиду, їх агрохімічних властивостей, кліматичних умов та площі території, при цьому отримана шкала балів буде єдиною для зональних ґрунтів і забезпечить можливість визначення потенціалу агровиробництва країни.

Title in English

MODELING THE SOIL AND CLIMATIC POTENTIAL OF AGRICULTURAL LANDS IN THE KHERSON REGION WITH THE APPLICATION OF GIS TECHNOLOGIES

English abstract

A comparative assessment of the quality of soils, their potential fertility and production efficiency is expressed in bonitation points. Bonitation quantitatively expresses the properties of the soil, its value for the growth and development of plants. The valuation results are used in the planning of economic activity in order to determine and use as effectively as possible the potential of the soil and reduce the anthropogenic load on it. Soil bonitation is a logical continuation of comprehensive land surveys and substantiation of their economic assessment. The article presents the results of modeling and bonitation of the soil and climatic potential of agricultural lands in the Kherson region with the application of zonal soils valuation techniques and GIS technologies. There has been created a spatial model of the valuation of the climatic potential of the region based on spatially distributed values of the sum of active temperatures above 10°C, humidity coefficient, and climate continentality index. The study determined the heterogeneity of spatial distribution of the complex factor of the agrochemical potential of agricultural lands of the region as to the content of humus, nitrification nitrogen, mobile phosphorus and exchangeable potassium. The quality index of agricultural lands fit for cultivating rainfed grain crops ranges between 5.5 and 34.2 points. A point unit is conventionally equated to a unit of the potential yield of cereals (c/ha). With the help of the presented approach it is possible to calculate bonitation points for any soil type, their agrochemical properties, climatic conditions and area; in this case, the obtained scale of points will be universal for zonal soils and will provide an opportunity to determine the potential of agricultural production in the country.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: клімат, ґрунти, агрохімічні властивості, потенціал, бонітування, просторове моделювання, ГІС-технології, climate, soils, agrochemical properties, potential, bonitation, spatial modeling, GIS-technologies
УДК: 631.41:528.94:51-71
Бібліографічний опис: Безніцька Н. В. МОДЕЛЮВАННЯ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ / Н. В. Безніцька // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 4(76). - С. 33-45.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2016 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2016
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 20 Mar 2018 09:43
Last Modified: 20 Mar 2018 09:43
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8896

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year