РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Енергоаудит" для студентів спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Program of the Discipline "ENERGY AUDIT"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

04-03-11 Гудь, В. М. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Енергоаудит" для студентів спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Program of the Discipline "ENERGY AUDIT". [Робочі програми]

[img] Text
04-03-11.pdf

Download(793kB)

Анотація

Енергетичний аудит є основним етапом на шляху ефективного контролю витрат енергії та впровадження енергозберігаючих заходів. Курс енергетичного аудиту передбачає ознайомлення з нормативно-правовою базою в галузі енергозбереження, енергоаудиту та енергоменеджменту. Програма передбачає систематизацію попередніх знань та надає комплексне уявлення про шляхи зменшення витрати енергоресурсів. Дозволяє оволодіти методикою проведення енергоаудиту та моніторингу об'єктів енергетики, отримати навички проведення аналізу отриманих результатів для оцінки фактичного стану енергоспоживання на промислових підприємствах та об’єктах житлово-комунального господарства, Energy audit are the main stage in the effective control of energy costs and implementation of energy saving measures. The course of energy audit involves getting acquainted with the regulatory framework in the field of energy saving, energy audit and energy management. The program provides for systematization of prior knowledge and provides a comprehensive understanding of ways to reduce energy consumption. Allows to master the methodology of conducting energy audit and monitoring of energy objects, to obtain the skills of analyzing the obtained results for assessing the actual state of energy consumption at industrial enterprises and objects of housing and communal services.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 04-03-11, енергозбереження, енергоефективнісь, енергоаудит, енергоменеджмент, енргоресурси, системи енергоаудиту, energy saving, energy efficiency, energy audit, energy management, energy resources, energy audit systems
Шифр: 04-03-11
Тематики: Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування
Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування > 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Підрозділи: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 21 Бер 2018 09:29
Останні зміни: 22 Бер 2018 15:14
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8930
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року