РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Методологія наукових досліджень" для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline "Methodology of science"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

04-03-65 Древецький, В. В. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Методологія наукових досліджень" для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline "Methodology of science". [Робочі програми]

[img] Text
04-03-65.pdf

Download(793kB)

Анотація

Вивчення сучасних методів наукового дослідження, планування, проведення та обробки результатів наукових експериментів і їх оформлення є однією з важливих частин у підготовці фахівців з теплоенергетики. Дисципліна «Методологія наукових досліджень» надає знання про вибір теми та етапи наукового дослідження, основні принципи і методи індивідуальної та колективної творчості, планування, методику та обробку результатів експериментальних досліджень. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують навики літературного та патентного пошуку, оформлення наукових звітів, рефератів і статей, а також патентів. При цьому використовуються знання отримані з інших фахових дисциплін і формується фахівець здатний впроваджувати новітні технології і технічні засоби в реконструкцію та експлуатацію існуючих теплоенергетичних систем. The study of modern methods of scientific research, planning, conducting and processing of the scientific experiments results and their design is one of the most important parts in the training of heat power engineering specialists. The discipline provides knowledge about the choice of themes and stages of scientific research, the basic principles and methods of individual and collective creativity, planning, methodology and processing the results of experimental studies. Students receive skills of literary and patent search, registration of scientific reports, abstracts and articles, as well as patents. Using the knowledge obtained from other professional disciplines forms a specialist who is able to implement the latest technologies and technical means for the reconstruction and operation of existing heat and power systems.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 04-03-65, наука, метод наукових досліджень, гіпотеза, теорія, експеримент, наукова стаття, патент, science, method of scientific research, hypothesis, theory, experiment, scientific paper, patent
Шифр: 04-03-65
Тематики: Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія
Шифр галузі знань > 14 Електрична інженерія > 144 Теплоенергетика
Підрозділи: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 22 Бер 2018 11:21
Останні зміни: 22 Жов 2018 11:02
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8939
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року