Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна та Особлива частини» для студентів денної і заочної форм, за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "Criminal Law of Ukraine. General and Special Parts", specialt 081 «Law»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

07-01-14 Самороков, В. О. та Сахнюк, В. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна та Особлива частини» для студентів денної і заочної форм, за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "Criminal Law of Ukraine. General and Special Parts", specialt 081 «Law». [Робочі програми]

[img] Text
07-01-14РП_кримінальне_право.pdf

Download(2MB)

Анотація

Навчальна дисципліна «Кримінальне право України» у системі юридичних дисциплін належить до фундаментальних і профілюючих, її вивчення є обов’язковим всіма студентами-юристами. У робочій програмі дисципліни «Кримінальне право» розглянуто основні кримінально-правові інститути Загальної та Особливої частини, охарактеризовано кримінальне законодавство та кримінально-правові основи кваліфікації злочинів. Робоча програма складена для студентів другого та третього курсу, які вивчають «Кримінальне право». Метою вивчення дисципліни «Кримінальне право» є формування у студентів професійних знань кримінального законодавства та набуття ними навичок щодо кваліфікації злочинів, The educational discipline "Criminal Law of Ukraine" in the system of legal disciplines belongs to the fundamental and profile, its study is compulsory by all students-lawyers. The work program of the discipline "Criminal Law" examines the main criminal-law institutes of the General and Special Part, describes the criminal law and the criminal-law basis for the qualification of crimes. The work program is compiled for second- and third-year students studying "Criminal Law". The purpose of studying the discipline "Criminal Law" is the formation of students' professional knowledge of criminal legislation and their acquisition of skills in terms of qualification of crimes.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 07-01-14, кримінальне право, загальна частина, особлива частина, злочин, кримінальний кодекс України, criminal law, general part, special part, crime, the Criminal Code of Ukraine
Шифр: 07-01-14
Тематики: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Підрозділи: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 22 Бер 2018 11:57
Останні зміни: 22 Бер 2018 12:46
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8942
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року