РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ" для студентів денної і заочної форм, за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "ACTUAL PROBLEMS OF CRIMINAL LAW AND PROCESS"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

07-01-24 Штогун, С. Г. та Сахнюк, В. В. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ" для студентів денної і заочної форм, за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "ACTUAL PROBLEMS OF CRIMINAL LAW AND PROCESS". [Робочі програми]

[img] Text
07-01-24РП_актуальні_проблеми_кримінального_права_та_процесу.pdf

Download(1MB)

Анотація

Актуальні проблеми кримінального права та процесу як навчальна дисципліна ґрунтується на базі науки кримінального права та процесу і практики їх застосування судами, прокурорами, слідчими, органами досудового розслідування, адвокатами. Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» включає два змістовних модулі. У першому змістовному модулі викладені актуальні проблеми кримінального права, у свою чергу другий містить актуальні проблеми кримінального процесу. Особлива увага приділяється основним напрямкам розвитку кримінально-правової політики, змінам внесеним в кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство. Аctual problems of criminal law and process as an educational discipline are based on the science of criminal law and the process and practice of their application by courts, prosecutors, investigators, pre-trial investigation bodies, and lawyers. The work program of the academic discipline "Current Problems of Criminal Law and Process" includes two content modules. The first content module outlines topical issues of criminal law, in turn the second contains the actual problems of the criminal process. Particular attention is paid to the main directions of development of criminal-law policy, changes introduced in the criminal and criminal-procedural legislation.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 07-01-24, кримінально-правова політика, кримінальне законодавство, кримінально-процесуальне законодавство, criminal-law policy, criminal law, criminal-procedural legislation
Шифр: 07-01-24
Тематики: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Підрозділи: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 22 Бер 2018 11:25
Останні зміни: 22 Бер 2018 14:53
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8944
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року