РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ТЕОРІЯ ДОКАЗІВ" для студентів денної і заочної форм, за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "THEORY OF EVIDENCE"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

07-04-20 Благодир, С. М. та Сахнюк, В. В. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ТЕОРІЯ ДОКАЗІВ" для студентів денної і заочної форм, за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "THEORY OF EVIDENCE". [Робочі програми]

[img] Text
07-04-20РП_теорія_доказів.pdf

Download(801kB)

Анотація

Теорія доказів як навчальна дисципліна ґрунтується на базі науки кримінального процесу, в тій частині, що стосується доказового права і практики його застосування судами, прокурорами, слідчими, органами досудового розслідування, адвокатами. Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія доказів» включає загальні положення теорії і практики доказів і доказування в кримінальному процесі та особливості доказування на різних етапах кримінального провадження. Особлива увага приділяється повноваженням суб’єктів доказування. The theory of evidence as a discipline is based on the science of the criminal process, insofar as it relates to the probative right and practice of its application by courts, prosecutors, investigators, pre-trial investigation bodies, and lawyers. The work syllabus of the discipline "Theory of Evidence" includes the general provisions of the theory and practice of evidence and evidence in the criminal process and the peculiarities of evidence at various stages of the criminal proceedings. Particular attention is paid to the powers of the subjects of evidence.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 07-04-20, кримінально-процесуальне законодавство, докази, доказування, кримінальне провадження, criminal-procedural law, proofs, evidence, criminal proceedings
Шифр: 07-04-20
Тематики: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Підрозділи: Навчально-науковий інститут права > Спеціальних юридичних дисциплін
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 22 Бер 2018 11:32
Останні зміни: 22 Бер 2018 14:44
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8958
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року