РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Вища математика" спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline "HIGHER MATHEMATICS" specialty 071 «Accounting and taxation», 072 «Finance, banking and insurance», 073 «Management», 075 «Marketing», 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activity»

Downloads

Downloads per month over past year

04-02-111 Цецик, С. П. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Вища математика" спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline "HIGHER MATHEMATICS" specialty 071 «Accounting and taxation», 072 «Finance, banking and insurance», 073 «Management», 075 «Marketing», 076 «Entrepreneurship, trade and stock-taking activity». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-02-111_pdf (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Дисципліна «Вища математика» відіграє важливу роль у системі професійної підготовки студентів, які навчаються за спеціальностями: «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань «Управління та адміністрування». У процесі вивчення дисципліни формується математична компетентність студентів, що є складовою професійної компетентності фахівців даної спеціальності. Вона включає такі компоненти: уміння мислити математично (володіння зальними прийомами розумової діяльності: аналізом, синтезом, індукцією, дедукцією, абстрагуванням, узагальненням, порівнянням тощо); уміння чітко та логічно викладати математичну інформацію, самостійно опрацьовувати основну та додаткову математичну літературу; уміння перевести на математичну мову завдання із природничих та фахових дисциплін (формалізація); уміння раціонально вибирати математичний апарат (методи, прийоми, алгоритми) для розв’язання побудованої математичної моделі; уміння аналізувати отриманий розв’язок, робити висновки (інтерпретація). The discipline «Higher Mathematics» plays an important role in the system of vocational training of students studying in the specialties «Accounting and Taxation», «Finance, Banking and Insurance», «Management», «Marketing», «Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges» the field of knowledge «Management and administration». In the process of studying the discipline, mathematical competence of students is formed, which is a component of professional competence of specialists of this specialty. It includes the following components: the ability to think mathematically (possession of clue methods of mental activity: analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, alignment, comparison, etc.); the ability to clearly and logically teach mathematical information, to independently develop basic and additional mathematical literature; the ability to translate the problem of natural and professional discipline into mathematical language (formalization); the ability to efficiently choose a mathematical apparatus (methods, techniques, algorithms) for solving the constructed mathematical model; the ability to analyze the resulting solution, draw conclusions, etc. (interpretation).

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-02-111, вища математика, функція, границя, диференціал, інтеграл, higher mathematics, function, limit, differential, integral
Шифр: 04-02-111
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Вищої математики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 Mar 2018 11:42
Last Modified: 22 Mar 2018 14:32
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8970

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year