Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємств» для студентів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Economy and finances of enterprises"

Downloads

Downloads per month over past year

06-03-40 Шило, Ж. С. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємств» для студентів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Economy and finances of enterprises". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-03-40.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Фінанси підприємств є системою грошових відносин, що виникають у процесі розподілу і перерозподілу виручки та прибутку господарюючого суб’єкту, з приводу утворення, розподілу, перерозподілу і використання доходів і фінансових ресурсів, з метою задоволення суспільних потреб та інтересів. Тому майбутні працівники кредитно-фінансової сфери, повинні мати глибокі знання, щодо визначення сутності фінансів підприємств, формування фінансових ресурсів підприємства, сутності та видів грошових розрахунків на підприємстві, формування валового доходу на підприємстві, оподаткування прибутків підприємницької діяльності, фінансове забезпечення відтворення основних та оборотних фондів на підприємстві, розробку фінансового плану та показників фінансової стійкості, методи санації підприємства та напрями її проведення. Навчальний матеріал дисципліни «Економіка і фінанси підприємств» викладається в одинадцяти темах, які об’єднанні у двох змістових модулях. Тематика першого та другого змістового модуля розкриває формування фінансових ресурсів, грошових надходжень та прибутку підприємств, характеризує фінансовий стан, оподаткування та фінансове планування на підприємстві. Вивчення програми курсу «Економіка і фінанси підприємств» сприятиме використанню на практиці набутих студентами навичок та знань для успішного вирішення фінансово-економічних завдань розвитку підприємства. Finances of enterprises are the system of money relations that arise up in the process of distribution and redistribution of profit yield and income managing to the subject, concerning formation, distribution, redistribution and use of profits and financial resources, with the aim of satisfaction of public necessities and interests. Therefore future workers of credit-financial sphere, must have thorough knowledge, in relation to determination of essence of finances of enterprises, forming of financial resources of enterprise, essence and types of money calculations on an enterprise, gross return generating on an enterprise, taxation of incomes of entrepreneurial activity, financial providing of recreation of capital and circulating assets on an enterprise, development of financial plan and indexes of financial firmness, methods of making healthy of enterprise and directions of her realization. Educational material of discipline is "Finances of enterprises" laid out in eleven themes that association in two semantic modules. The subjects of the first and second semantic module expose forming of financial resources, money receivabless and profit of enterprises, characterizes the financial state, taxation and financial planning on an enterprise. A study of the program of course is "Finances of enterprises" will assist the use of the habits and knowledge acquired in practice by students for the successful decision of financially-economic tasks to development of enterprise.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-03-40, фінанси підприємства, фінансові ресурси, основні та оборотні кошти, показники визначення банкрутства підприємства, finances of the enterprise, financial resources, fixed and working capital, indicators of enterprise bankruptcy determination
Шифр: 06-03-40
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Фінансів та економіки природокористування
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 26 Mar 2018 12:25
Last Modified: 17 Oct 2018 09:24
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9016

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year