Робоча програма з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» Program of the Discipline "GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE" specialty 056 «International Economic Relations»

Downloads

Downloads per month over past year

06-09-20 Купчик, Л. Є. (2017) Робоча програма з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» Program of the Discipline "GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE" specialty 056 «International Economic Relations». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-09-20 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Знання іноземних мов є невід’ємним активом сучасної успішної людини, яка проживає у глобалізованому суспільстві, характерними рисами якого є мультикультурність і мультилінгвальність. Запропонована Радою Європи формула «Рідна мова + дві іноземні» передбачає вивчення двох іноземних мов (англійської і ще однієї європейської чи неєвропейської мови) і формування мультилінгвальної особистості. Програма другої іноземної мови (німецької) розрахована на студентів спеціальності «Міжнародні еконо-мічні відносини», які раніше вивчали англійську. Програма передбачає вивчення німецької мови як другої іноземної на основі англійської та формування і використання стратегій вивчення мов. Мета навчання – формування комунікативної, мовної, лінгвосоціокультурної компетентності студен-тів в рамках комунікативного, завдання- та компетентнісно-орієнтованого підходів до навчання, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного німецькомовного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності в межах рівня А1 згідно з Загальноєвро-пейськими рекомендаціями з мовної освіти; забезпечення практичного володіння німецькою мовою як засобом усного і письмового спілкування на рівні елементарного користувача. Курс німецької мови, вивчення якого передбачає використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання міжкультурної комунікації, соціальних форм роботи, є одним із шляхів розвитку стратегій вивчення іноземних мов, формування мультикультурної і мультилінгвальної особистості, здатної розвивати навички вивчення іноземних мов упродовж життя. Fluency in foreign languages is an integral asset of a modern, successful person living in a globalized socie-ty characterized by multiculturalism and multilingualism. The formula "mothertongue + two foreign languages" proposed by the Council of Europe envisages the study of two foreign languages (English and one more Europe-an or non-European language) and the formation of a multilingual personality. The program of the second for-eign language (German) is intended for students whose major field of study is "International economic relations" and who have previously studied English. The program implies acquisition of German as a second foreign language on the basis of English as well as development and use of foreign language learning strategies. Its purpose is the formation of communicative, language, lingua-socio-cultural competence of students with-in the framework of communicative, task- and competency-oriented approaches to learning, the formation of interactive skills and abilities of oral and written German-language communication with the consistent improve-ment of each particular type of activity within the level A1 according to the Common European Framework of Reference for Languages; provision of practical skills in the German language as a means of oral and written communication at the elementary level. The German language course, the study of which involves the use of modern information and communica-tion technologies of learning intercultural communication, social forms of work, is one of the ways of develop-ing strategies for foreign languages acquisition, formation of a multicultural and multilingual personality that can develop skills for lifelong learning of foreign languages (LLL).

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-09-20, німецька мова як друга іноземна, рівень елементарного володіння німецькою мовою, розпорядок дня, вільний час, іноземні мови, подорожі, житло, German as a foreign language, level of elementary proficiency in German, daily routine, free time, foreign languages, travelling, housing
Шифр: 06-09-20
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 56 Міжнародні економічні відносини
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Іноземних мов
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Mar 2018 10:34
Last Modified: 27 Mar 2018 10:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9060

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year