Робоча програма навчальної дисципліни «Польська мова» (польська) для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Elective Discipline "POLISH" specialty all Specialties of NUWEE

Downloads

Downloads per month over past year

06-09-27 Тимощук, Т. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Польська мова» (польська) для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Elective Discipline "POLISH" specialty all Specialties of NUWEE. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-09-27 (1).pdf

Download(802kB) | Preview

Abstract

Iншомовна підготовка є невід’ємним складником формування професійної компе-тентності та важливою передумовою академічної та професійної мобільності студен-тів. Програма польської мови як другої іноземної розрахована на студентів, які рані-ше не вивчали мови. Програма передбачає комплексне навчання польської мови в усіх її аспектах в рамках компетентнісного підходу. Програма передбачає досягнен-ня рівня А1 відповідно до дескрипторів, визначених у Загальноєвропейських рекоме-ндаціях з мовної освіти. Мета навчання – формування комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетентності студентів в рамках комунікативного та компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання, формування інтерактивних навичок і вмінь усно-го та писемного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності; забезпечення практичного володіння польською мовою як засобом усного і письмового спілкування. Курс польської мови носить міждисциплінарний характер та засобами предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL), використання сучасних технологій навчання міжкультурної комунікації, є одним із способів поєднання курсів гуманітарного цик-лу із дисциплінами фахової підготовки студентів. Foreign language training is considered to be an integral component of formation of professional competence and an important prerequisite for academic and professional mo-bility of the students. The program of Polish as the second foreign language is designed for the students who have not previously studied the language. The program provides compre-hensive training of the Polish language in all its aspects within the competence-based ap-proach. The program provides to reach level A1 according to the descriptors defined in the Common European Framework of Reference for Languages. Its purpose is the formation of communicative, linguistic, socio-cultural and profession-al competence of students in terms of communication and competency-based approach to learning, the formation of interactive skills with consistent improvement of each type of speech activity; the practical knowledge of the Polish language as a means of oral and writ-ten communication. It is a cross-disciplinary course that is characterized by applying the methodology of CLIL (Content and Language Integrated Learning), simulation of communicative tasks required by the target situation, and thus is one of the ways in bridging the gap between language and content specific instruction.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-09-27, польська мова, ввічливі форми у спілкуванні, друзі, сім’я, знайомство, polish language, communication etiquette, friends, family, getting acquainted
Шифр: 06-09-27
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Іноземних мов
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 28 Mar 2018 12:18
Last Modified: 23 Oct 2018 11:25
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9093

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year