МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ОСВІТИ» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 011 «Освітні науки» спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної форми навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

07-03-120 Якубовська, С. С. (2018) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ОСВІТИ» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 011 «Освітні науки» спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
07-03-120.pdf

Download(839kB)

Анотація

Сучасна Україна все ще перебуває в стані пошуку свого шляху розвитку, налагоджує культурні, економічні, політичні, суспільні та ін. внутрішні і зовнішні зв’язки. Для прискорення цих процесів необхідно визначитися яких громадян і для якого суспільства ми повинні готувати, якими мають бути соціальні умови розвитку, щоб громадянин нашої держави був щасливим. Реформування суспільства характеризується неминучістю удосконалення форм та умов життєдіяльності людини, залучення усіх громадян у процес соціальної творчості. Метою вивчення дисципліни «Філософія освіти і науки» є реформування та розвиток українського суспільства, актуалізація питання щодо особистісних та професійних якостей викладача вищої школи, формування професійних психолого-педагогічних компетенцій майбутніх науково-педагогічних працівників, сприяє підвищенню їхнього рівня готовності до здійснення викладацької діяльності у ВНЗ. КМЗ створений для студентів, які навчаються за освітньо-науковими програмами підготовки магістрів. Основними завданнями навчальної дисципліни є: - формування педагогічної компетенції як професійної; - системне засвоєння матеріалу з усього кола філософських проблем, які виникають в освіті; - цілісне осягнення генезису освіти як інституту в історичному контексті; - визначення ролі та значення освіти в культурі суспільства; - визначення образу-ідеалу нового типу особистості, аргументація його основних якостей. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: – історичний контекст формування та зміст основних філософських категорій; – напрями реформування системи вищої освіти в Україні відповідно до вимог сучасного суспільства відповідно до сучасних філософських концепцій; – аксіологічні та педагогічні передумови формування особистості, яка визначить своє місце в новому, динамічному, сучасному соціумі з метою самореалізації. уміти: – володіти основними категоріями філософських знань і застосовувати їх при виконанні теоретичних і практичних завдань; – ставити мету, планувати та вирішувати педагогічні завдання; – забезпечувати оволодіння знаннями і технологіями сучасної освітньої діяльності в умовах трансформації суспільства.; – організовувати освітній процес у вищому навчальному закладі.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 07-03-120, філософія освіти, духовність
Шифр: 07-03-120
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Вивчення дисципліни
Тематики: Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка
Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка > 11 Освітні, педагогічні науки
Підрозділи: Навчально-науковий інститут права > Суспільних дисциплін
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 04 Квіт 2018 09:55
Останні зміни: 04 Квіт 2018 09:55
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9221
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року