Робоча програма дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні» для студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування. Program of the Discipline "Information systems and technologies in accounting and taxation" specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-47 Сиротинська, А. П. (2018) Робоча програма дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні» для студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування. Program of the Discipline "Information systems and technologies in accounting and taxation" specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-02-47.pdf

Download(839kB) | Preview

Abstract

Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні є невід’ємною складо-вою формування спеціальних (фахових) компетентностей бакалаврів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування». Програма курсу розрахована на студентів, які раніше вивчали дисципліни фундаментальної та фахової підготовки з обліку і оподаткування. Програма передбачає комплексне навчання у результаті якого студенти будуть здатними розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в процесі професійної діяльності з використанням інформаційних технологій. Дисципліна носить міждисциплінарний характер. Використання сучасних інфор-маційних технологій дозволяє застосувати набуті теоретичні знання та навички в прак-тичній роботі. У результаті вивчення дисципліни студенти зможуть здійснювати облікові процедури, застосовувати та формувати інформаційну підтримку управління підпри-ємством із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних техно-логій. Information systems and technologies in accounting and taxation is considered to be an integral component of formation of professional (specialty) competence of Bachelors of Management and administration. The course program is designed for the students who have previously studied the fundamental and professional courses in accounting and taxation. The program provides comprehensive training, at the result of which, students will be able to solve complex tasks and problems in the field of accounting, audit and taxation using information technology. It is a cross-disciplinary course. Using modern information technologies allows you to apply the acquired theoretical knowledge and skills in practical work. An the end of course students will be able to do the accounting procedures, use and form of information support of enterprise management in the information technologies.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-47, бухгалтерський облік, оподаткування, інформаційна система, інформаційне забезпечення, програмне забезпечення, accounting, taxation, information system, information support, software
Шифр: 06-02-47
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 16 Apr 2018 11:52
Last Modified: 17 Jan 2019 10:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9291

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year