Робоча програма дисципліни "Автоматизація кадрового обліку та звітності в системі «1С: Зарплата і управління персоналом»" для студентів, які навчаються за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Program of the Discipline "AUTOMATION OF FRAMES ACCOUNTING AND STATEMENTS IN SYSTEM «1С: SALARY AND FRAMES MANAGEMENT»" specialty (code and name of the specialty)

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-40 Сиротинська, А. П. (2018) Робоча програма дисципліни "Автоматизація кадрового обліку та звітності в системі «1С: Зарплата і управління персоналом»" для студентів, які навчаються за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Program of the Discipline "AUTOMATION OF FRAMES ACCOUNTING AND STATEMENTS IN SYSTEM «1С: SALARY AND FRAMES MANAGEMENT»" specialty (code and name of the specialty). [Робочі програми]

[img] Text
06-02-40.pdf

Download(597kB)

Abstract

Автоматизація кадрового обліку та звітності в системі «1С: Зарплата і управління персоналом» є невід’ємною складовою формування спеціальних (фахових) компетент-ностей магістрів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування». Програма курсу розрахована на студентів, які раніше вивчали дисципліни фундаментальної та фахової підготовки з обліку персоналу. Програма передбачає комплексне навчання у результаті якого студенти будуть здатними розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері управління персоналом підприємства з використанням інформаційних технологій. Дисципліна носить міждисциплінарний характер. Використання сучасних інфор-маційних технологій дозволяє застосувати набуті теоретичні знання та навички в прак-тичній роботі. У результаті вивчення дисципліни студенти зможуть обґрунтовувати ви-бір і порядок застосування інформаційних технологій для кадрового обліку та звітності в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. Automation of frames accounting and statements in system «1C: Salary and frames management» is considered to be an integral component of formation of professional (specialty) competence of Master of Management and administration. The course program is designed for the students who have previously studied the fundamental and professional courses in frames accounting. The program provides comprehensive training, at the result of which, students will be able to solve complex tasks and problems in the field of enterprise staff management using information technology. It is a cross-disciplinary course. Using modern information technologies allows you to apply the acquired theoretical knowledge and skills in practical work. An the end of course students will be able to substantiate the choice and procedure of information technologies application for frames accounting and statements in the system for making managerial decisions in order to optimize them.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-40, кадровий облік, персонал, інформаційна система, інформаційне забезпечення, програмне забезпечення, frames accounting, staff, information system, information support, software
Шифр: 06-02-40
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 24 Apr 2018 08:42
Last Modified: 24 Apr 2018 08:42
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9364

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year