Методичні рекомендації до практичних занять, контрольних і самостійних робіт із дисципліни «Теплотехнологічні процеси і установки» (Тема «Теплові конструктивні розрахунки теплообмінних апаратів») для студентів напряму підготовки 6.050601«Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

02-04-06 Середа, В. В. та Куба, В. В. (2014) Методичні рекомендації до практичних занять, контрольних і самостійних робіт із дисципліни «Теплотехнологічні процеси і установки» (Тема «Теплові конструктивні розрахунки теплообмінних апаратів») для студентів напряму підготовки 6.050601«Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
02-04-06.pdf

Download(2MB)

Анотація

Процеси теплообміну широко застосовуються у різних галузях промислових технологій. Теплообмінні апарати для більшості технологічних процесів є основною ланкою отримання кінцевого продукту. Студенти напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» ознайомлюються із тепловими і конструкторськими розрахунків рекуперативних і регенеративних теплообмінних апаратів під час вивчення дисципліни «Теплотехнологічні процеси і установки» на лекціях та практичних заняттях. Практичні заняття дозволяють закріпити знання, отримані при вивченні теоретичного курсу, активізувати роботу кожного студента, розвивати навички самостійного виконання поставлених задач теплових і конструкторських розрахунків, аналізувати їх результати і вибрати раціональне рішення. Мета даних методичних вказівок – поглибити і практично закріпити навички виконання теплових і конструкторських розрахунків регенеративних і рекуперативних теплообмінних апаратів, які широко використовується у теплотехнологічних процесах і установках.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 02-04-06, теплотехнологічні процеси, теплообмінні апарати
Шифр: 02-04-06
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота, Контрольна робота
Тематики: За напрямами > 05 - Інженерія > 0506 - Енергетика та енергетичне машинобудування
За напрямами > 05 - Інженерія > 0506 - Енергетика та енергетичне машинобудування > 6.050601 - Теплоенергетика
Підрозділи: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 08 Трав 2018 12:08
Останні зміни: 08 Трав 2018 12:08
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9575
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року