Робоча програма навчальної дисципліни "Експлуатація автомобільних доріг" для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізація: „Автомобільні дороги та аеродроми” . Program of the discipline for students of specialty 192 "Construction and civil engineering" Specialization: "Automobile roads and aerodromes"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-03-013 Фурсович, М. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Експлуатація автомобільних доріг" для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізація: „Автомобільні дороги та аеродроми” . Program of the discipline for students of specialty 192 "Construction and civil engineering" Specialization: "Automobile roads and aerodromes". [Робочі програми]

[img] Text
03-03-013.pdf

Download(798kB)

Анотація

При вивченні дисципліни „Експлуатація автомобільних доріг” майбутні фахівці спеціальності „Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізації „Автомобільні дороги та аеродроми” набувають теоретичні знання і практич-ні навички необхідні для самостійної роботи в дорожній галузі з експлуатації автомобільних доріг та дорожніх споруд. На практичних заняттях студенти набувають практичні навички з визна-чення транспортно-екслуатаційних характеристик автомобільних доріг, утримання автомобільних доріг в зимовий період. Дисципліна „Експлуатація автомобільних доріг” є однією з основних дис-циплін з фахової підготовки фахівців спеціальності „Будівництво та цивільна інженерія" і є базовою для встановлення міжремонтних термінів експлуатації автомобільних доріг. In studying the discipline "Exploitation of Roads", future specialists of the specialty "Construction and Civil Engineering", specialization "Automobile Roads and Aerodromes" acquire theoretical knowledge and practical skills necessary for independent work in the road sector for the operation of highways and road structures. At practical classes, students acquire practical skills in determining the transport and maintenance characteristics of highways, maintenance of highways in the winter period. Discipline "Exploitation of highways" is one of the main disciples for professional training of specialists in the field of "Construction and civil engineering" and is the basis for establishing inter-repair periods of operation of highways.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 03-03-013, автомобільна дорога, транспортно-екслуатаційні характеристики, зимове утримання автомобільних доріг, міжремонтні терміни експлуатації автомобільних доріг, аutomobile road, transport-maintenance characteristics, winter maintenance of highways, inter-repair periods of operation of highways
Шифр: 03-03-013
Тематики: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Автомобільних доріг, основ та фундаментів
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 16 Трав 2018 11:42
Останні зміни: 16 Трав 2018 11:42
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9645
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року