Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни “Наукові основи створення машин для прокладання підземних комунікацій” для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання» денної та заочної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

02-01-433 Кравець, С. В. та Косяк, О. В. (2018) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни “Наукові основи створення машин для прокладання підземних комунікацій” для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування", спеціалізації «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
02-01-433.pdf

Download(1MB)

Анотація

Вивчення дисципліни “Наукові основи створення машин для прокладання підземних комунікацій” включає курс лекцій, лабораторні та практичні заняття. Прокладка трубопроводів, кабелів і ліній зв'язку за останні роки перетворилася в одну з найважливіших областей будівництва, забезпечуючи зростаючі потреби промисловості, сільського господарства і в цілому народногосподарського комплексу. Майбутньому фахівцеві в галузі машинобудування необхідні глибокі знання з проектування і випуску конкурентоспроможної продукції машинобудування: машин та обладнання для прокладання підземних інженерних комунікацій різного призначення (газо- і водопроводи низького тиску, оптико-волоконні та інші лінії зв’язку, термо- і гідромеліоративні системи, енергосилові лінії, протиерозійні системи та інші комунікації) із використанням сучасних поліетиленових матеріалів. У методичних вказівках розглянуті методики розрахунків обладнання для прокладання підземних комунікацій, які створені на основі досліджень. Наведені варіанти індивідуальних завдань та довідкові дані. Метою даних методичних вказівок до виконання практичних робіт з дисципліни «Наукові основи створення машин для прокладання підземних комунікацій» є закріплення знань, що отримані при вивченні лекційного матеріалу; вироблення навичок аналізу інженерних ситуацій, що дасть можливість майбутнім фахівцям створювати і застосовувати машини та обладнання, які дозволяють найбільш ефективно прокладати підземні комунікації без проведення рекультиваційних робіт.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 02-01–433, наукові основи створення машин для прокладання підземних комунікацій
Шифр: 02-01-433
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Тематики: Шифр галузі знань > 13 Механічна інженерія
Шифр галузі знань > 13 Механічна інженерія > 133 Галузеве машинобудування
Підрозділи: Навчально-науковий механічний інститут > Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 21 Трав 2018 10:20
Останні зміни: 22 Січ 2019 12:29
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9654
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року