Робоча програма з навчальної дисципліни “Загальна екологія (та неоекологія)” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline "General ecology (fundamentals of neoecology)" Specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technologies"

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-07 Прищепа, А. М. (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни “Загальна екологія (та неоекологія)” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища. Program of the Discipline "General ecology (fundamentals of neoecology)" Specialty 101 "Ecology", 183 "Environmental protection technologies". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
05-02-07.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

За сучасним уявленням, екологія – це наука, яка досліджує закономірності життєдіяльності організмів у їх природному середовищі існування з урахуванням змін, які вносяться у середовище діяльністю людини. Екологія – це наука про взаємодію живих істот між собою та з неорганічною природою, що їх оточує, про зв’язки в системах, яким підпорядковане існування організмів, про структуру і функціонування цих систем. Предметом дослідження екології є вивчення процесів взаємодії між об’єктом дослідження і довкіллям його існування (причини виникнення цих процесів, їх механізм, наслідки дії, їх зворотний взаємозв’язок). Неоекологія (сучасна екологія) – галузь знань, присвячена вивченню екологічних проблем, не властивих класичній екології, побудованих на міждисциплінарних, а не тільки біологічних знан-нях, що охопили всі сфери життєдіяльності до найдосконаліших життєвих форм, в нерозривному їх зв'язку не тільки з абіотичним середовищем, але і з соціальним та іншими. Навчальна дисципліна „Загальна екологія (та неоекологія)” забезпечує формування базових екологічних знань, основ екологічного мислення професійного фахівця, здатного приймати відповідні рішення щодо охорони та збереження довкілля, збалансованого використання природних ресурсів. Ecology is a science about interaction of living creatures with a natural environment, about the connections in the systems that are subordinate to organisms existence, about the structure and functioning of these systems. The subject of ecology research is a study of interaction processes between the object of research and environment of his existence (reasons of these processes appearance, their mechanism, action results, the reverse intercommunication). Neoecology (modern ecology) - a branch of knowledge devoted to the study of environmental problems, which are not inherent in classical ecology, built not just on biological knowledge, but on interdisciplinary knowledge , which are covering from all spheres of life to the most perfect life forms, in their inextricable connection not only with abiotic environment, but also with social and others. Educational discipline "General ecology ( and neoecology)" provides forming of base ecological knowledge, forming of professional specialist ecological thinking bases, who are able to accept appropriate decisions according to environmental saving, balanced natural resources preservation using.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-02-07, екологічна система, екологічний фактор, аутекологія, демекологія, синекологія, біогеоценологія, біосфера, екологія, забруднення, навколишнє середовища, довкілля, ecological system, ecological factor, autecology, demecology, synecology, biogeocenology, biosphere, ecology, pollution, environment
Шифр: 05-02-07
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 183 Технології захисту навколишнього середовища
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 24 May 2018 10:41
Last Modified: 24 May 2018 10:41
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9691

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year