Робоча програма «Автоматизація виробничих процесів на підприємствах будівельної індустрії» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Automation of production processes at the enterprises of the building industry" specialty 192 "Construction and civil engineering"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

04-03-82 Жомирук, Р. В. (2018) Робоча програма «Автоматизація виробничих процесів на підприємствах будівельної індустрії» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Automation of production processes at the enterprises of the building industry" specialty 192 "Construction and civil engineering". [Робочі програми]

[img] Text
04-03-82,1.pdf

Download(658kB)

Анотація

При проведені будівельних робіт необхідно використовувати значну кількість машин та обладнання, експлуатація яких потребує великої кількості висо-кокваліфікованих робітників. Підвищення ефективності виробництва передбачає широке використання автоматичних та автоматизованих систем управління. Автоматизація виробничих процесів дає змогу збільшити навантаження на машини та обладнання і тим самим збільшити об’єм виконаних робіт без додаткового використання висококваліфікованих робітників. Вивчення засобів автоматизації та основних принципів із побудови автоматизованих систем є одним із основних етапів підготовки сучасного фахівця-бакалавра за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» Курс «Автоматизація виробничих процесів на підприємствах будівельної індустрії» носить міждисциплінарний характер і є базовим у вивченні автоматизованих систем управління технологічними процесами в будівництві. When carrying out construction work it is necessary to use a considerable number of machines and equipment, the operation of which requires a large number of highly skilled workers. Increasing the efficiency of production pre-sees the widespread use of automated and automated control systems. Automation of production processes enables to increase the load on machines and equipment and thus increase the volume of work performed without the use of highly skilled workers. The study of automation and basic principles for the construction of automated systems is one of the main stages of training a modern bachelor specialist and specialist "Construction and Civil Engineering" The course "Automation of production processes at the enterprises of the building industry" is of an interdisciplinary nature and is the basis in the study of automated control systems for technological processes in construction.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 04-03-82, автоматизація, засоби автоматизації, закон регулювання, перехідна характеристика, передаточна функція, перетворювач, підсилювач, логічний контролер, промисловий комп’ютер, виконавчі пристрої, регулятор, давач, automation, automation means, law of regulation, transient characteristic, transfer function, converter, amplifier, logic controller, industrial computer, executive devices, regulator, sensor
Шифр: 04-03-82
Тематики: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 24 Трав 2018 10:46
Останні зміни: 24 Трав 2018 10:46
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9695
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року