СКЛАДОВІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Downloads

Downloads per month over past year

Чиж, І. В. and Василенко, Ж. А. and Chyzh, I. V. and Vasylenko, Z. A. (2017) СКЛАДОВІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 102-110.

[img]
Preview
Text
Ve7712 зах.pdf

Download(173kB) | Preview

Abstract

В статті розглядаються теоретичні та практичні засади визначення потенціалу підприємства, його складові. Для прийняття ефективних рішень необхідно володіти об’єктивною інформацією про можливість досягнення підприємством намічених цілей в різних напрямах діяльності. Найбільш важливим є отримання загальної, інтегральної оцінки, яка б враховувала всі можливості і всі обмеження. Така оцінка може бути отримана на основі використання потенціалу підприємства. Проблема ефективності використання потенціалу підприємства є однією з основних в сучасній економіці. Суть цієї проблеми полягає у визначенні шляхів і засобів досягнення найбільшого задоволення безмежних суспільних потреб в умовах обмеженості ресурсів.

Title in English

COMPONENTS OF THE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE AND FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF ITS USE

English abstract

The article deals with the theoretical and practical principles for determining the potential of the enterprise and its components. To make effective decisions it is necessary to have objective information about the possibility of achieving the objectives set by the enterprise in various fields of activity. The most important thing is to get a general, integral assessment that takes into account all the possibilities and all the limitations. Such an assessment can be obtained based on the use of enterprise potential. The problem of using the potential of an enterprise is one of the main in the modern economy. The essence of this problem lies in identifying ways and means of achieving the greatest satisfaction of infinite social needs in the face of limited resources.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: потенціал підприємства, складові потенціалу підприємства, виробнича система, ресурсні позиції, наявні та приховані можливості підприємства, фактори виробництва, види потенціалу, виробничий потенціал, фінансовий потенціал, інноваційний потенціал, маркетинговий потенціал, кадровий потенціал, види ресурсів підприємства, ефективність, інвестиції, вартісна оцінка, інтегральний показник, ефективність використання основних виробничих фондів, фондовіддача, оборотність оборотних засобів, тривалість одного обороту оборотних коштів, продуктивність праці, умовне вивільнення оборотних засобів, матеріалоємність продукції, ефективність використання управлінського потенціалу, квадрат потенціалу, графоаналітичний метод, діагностика потенціалу, конкурентоспроможність продукції, попит, пропозиція, збут, менеджмент, маркетинг, фінанси, управління, організаційна структура, збалансованість елементів, багатовимірний статистичний аналіз, рентабельність продукції, потенціаловіддача, ефективність використання підприємницького потенціалу, прибуток, оптимізація, реінжиніринг виробничо-господарської діяльності, «прозорі» системи управління, potential of the enterprise, components of the potential of the enterprise, production system, resource positions, available and hidden possibilities of the enterprise, factors of production, types of potential, production potential, financial potential, innovative potential, marketing potential, personnel potential, types of enterprise resources, efficiency, investments, cost estimation, integral indicator, efficiency of the main production assets use, return of assets, working capital turnover, duration of one turnover of working capital, labor productivity, conditional release of working capital, material content of products, efficiency of managerial potential use, square potential, graphical-analytical method, diagnostics of the potential, competitiveness of products, demand, supply, sales, marketing, finance, management, the organizational structure, balance of elements, multidimensional statistical analysis, profitability of products, return on the potential, efficiency of entrepreneurial potential use, profit, optimization, reengineering of production and economic activity, «transparent» control systems
УДК: 330.341.1
Бібліографічний опис: Чиж І. В. Складові потенціалу підприємства та фактори, що впливають на ефективність його використання / І. В. Чиж, Ж. А. Василенко // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 1(77). – С. 102-110.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2017 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2017
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 30 May 2018 09:31
Last Modified: 30 May 2018 09:31
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9737

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year